เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 ต.ค. 2556
10 ต.ค. 2556
11 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตารางการแข่งขันของทุกรายการ ให้ยึดตามประกาศในเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 
 

ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน เป็นต้นไป ไม่สามารถแก้ไข และเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอนได้แล้ว

ดังนั้น วันแข่งขันหากมีเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด

ให้โรงเรียนทำหนังสือชี้แจงเหตุผลการเปลี่ยนแปลง และรายละเอียดต่างๆ ของรายการแข่งขัน และหนังสือลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ไปยื่นต่อศูนย์แข่งขันของแต่ละรายการในวันแข่งขัน

 
 

ประกาศด่วนที่สุด

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

หากต้องการแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

ให้ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

จากนั้น ผู้ดูแลระบบระดับภาคใต้ จะยืนยันการแก้ไขข้อมูลต่อไป

ทั้งนี้ ให้โรงเรียนใช้ Usermane และ Password  ของโรงเรียน ในการแก้ไขข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินงานแจ้งผ่านระบบ My- office  แล้ว หรือ โหลดจากเว็บไซตื์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 http://plan.phatthalung1.go.th/prsillapa/ (ประชาสัมพันธ์  รายการแจ้งข่าว/กิจกรรม)

 
 

ประกาศ

ขอให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ฯ

ติดตามรายละเอียดการแข่งขัน/ข่าวการดำเนินงาน อืนๆที่เกี่ยวข้อง ได้จากเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  (ประชาสมัพันธ์)

ทั้งนี้ รายการแข่งขันที่ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า ขอให้ปฏิบัติตามที่กำหนด และส่งทันตามห้วงเวลาที่กำหนดด้วย

 
 

ประกาศ

ขอให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน-ครูผู้ควบคุม

หากผิดพลาดหรือต้องการแก้ไข ขอให้ทำหนังสือแจ้ง สพม.13 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556

เนื่องจากผู้ดูแลระบบจะตัดโอนข้อมูลตัวแทนเข้าสู่ภาคใต้

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2556

 
 
การแข่งขันวงดนจรีลูกทุ่ง วันที่11 ตุลาคม 2556
เวลา 09.00 น. เป็นต้น
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็นโรงอาหาร โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดตรัง เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้
 
 

รายการแข่งขันคำคม

ขอให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์แข่งขันมาเอง

แข่งขันในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องสารานุกรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

การเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

เนื่องจากระบบได้ปิดการแก้ไขรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556

ดังนั้น หากมีเหตุสุดวิสัยที่นักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

1. ทำหนังสือ เรียนประธานศูนย์แข่งขันโรงเรียน..........แจ้งรายละเอียดของนักเรียนคนเดิม(ชื่อ สกุล กลุ่มสาระ/รายการ/กิจกรรมแข่งขัน ) และแจ้งรายละเอียดของนักเรียนคนใหม่ พร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง หนังสือลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน

2.นำไปยื่นต่อกรรมการตัดสินการแข่งขันในวันแข่งขัน

3.กรรมการนำหนังสือฉบับดังกล่าว พร้อมคะแนนไปยัยยืนผลการแข่งขันกับเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกคะแนนของแต่ละศูนย์

 
 

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์

ศูนย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง วันที่ 9-10 ตุลาคม 2556

รอบเตรียมเนื้อหา 

ม.ต้น "ภาษาไทยกับการสื่อสารยุคใหม่"     ม.ปลาย "ภาษาไทยกับการศึกษาไทย"

*** รอบฉับพลัน  กรรมการจะแจ้งรายชื่อให้ผู้เข้าแข่งขันทราบในวันแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 5 นาที ตามลำดับท่ีจับฉลากได้และใช้เวลาเตรียมตัว 5 นาที เพื่อเข้าแข่งขันตามลำดับ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม อ.คำนึง จันทร์มา โทร 081-7875171

 

 
 

ขอเรียนเชิญ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน 

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด

     งานแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

   จังหวัดตรังเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

เวลา 08.15 - 10.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

 
 

การแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดตรังเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 

วันที่ 9 -11 ตุลาคม 2556 

1. ศูนย์แข่งขันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

2. ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์(หุ่นยนต์ สพฐ.) ศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป์) และวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)

3. ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย ศิลปะ(ทัศนศิลป์) สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2 ดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดการแข่งขันให้ดูจากตารางการแข่งขัน

 
  แจ้งผู้บันทึกคะแนนทุกท่าน หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน
1. เข้าระบบบันทึกคะแนน
2. ตรวจสอบรายชื่อเด็ก / ครู / กรรมการ ถ้าไม่มาให้ลบออก
3. ตรวจสอบคะแนนในฐานเต็ม 100 คะแนนให้แน่ใจก่อน
4. ให้ยืนยันผลคะแนน
5. หากบันทึกคะแนนผิดพลาด (ขอให้มีให้น้อยที่สุด) ต้องแจ้ง ที่ 0827938890
 
 

ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนวิเชียรมาตุ -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวข้อเรื่องสำหรับการแข่งขัน speech ม.ต้น

1.How dose education help you to have a good life?
2.What things can we change today to improve the environment in the future?
3.How can you use technology wisely?

หัวข้อเรื่องสำหรับการแข่งขัน speech ม.ปลาย

1.How can we use technology wisely?
2.How would you promote Thai culture?
3.How can I simplify my life?

 
 

ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุม

ตามที่ สพม.13 ขอเชิญ

1. ประธานศูนย์แข่งขันและเลขานุการศูนย์แข่งขัน 4 ศูนย์

2. ประธานกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันทุกรายการ

      เข้าประชุม วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันสารทไทย จึงขอเปลี่ยนแปลงวันประชุม เป็นวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมด้วย

 
 

สถานที่ใช้ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ

วันเสาร์ที่  28  กันยายน  2556

ดาวน์โหลดได้ที่นี้

 
 
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญประธานและเลขาศูนย์การแข่งขันและเลขานุการศุูนย์ 4 ศูนย์ และประธานกรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันทุกรายการเข้าประชุม วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 
 
เนื้อหาบทอาขยานที่นำมาใช้ในการแข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ศูนย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ดาวน์โหลดได้ที่นี้
 
  การแข่งขัน CROSSWORD GAMES
ศูนย์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้
 
  ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอเชิญคณะกรรมการทุกคนทุกกิจกรรม เข้าประชุมในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
  ด่วน ลงทะเบียนนักเรียนและครู ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ นี้เท่านั้น โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ขอให้รีบดำเนินการโดยด่วน ปิดระบบ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๔.๐๐ น.  
  เรียน ศูนย์แข่งขัน ๔ ศูนย์ เนื่องจาก สพฐ. ได้กำหนดระบบการใช้โปรแกรมของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดให้ศูนย์แข่งขันกรอกรายชื่กรรมการ ตารางแข่งขัน และบันทึกคะแนนการแข่งขันของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.๑๓ ขอความอนุเคราะห์ศูนย์แข่งขัน ๔ ศูนย์ เมื่อได้รับ Username และ Password แล้ว ให้ดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนและศูนย์แข่งขัน ทราบแล้ว จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องกำชับให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย  
  ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินทุกรายการในกลุ่มสาระฯภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สุขศึกษาฯ และ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
 

แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานของ ICT สพป.พัทลุง เขต 1 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

สามารถดูข้อมูลได้ที่นี้
 
 

ศูนย์แข่งขัน ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุม

-วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ
-วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2
-วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น.ศูนย์แข่งขันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
- วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 
  ประกาศ สำหรับผู้จัดการแข่งขันระดับศูนย์สาระ เมื่อได้รบ user  password ไปแล้วให้ดำเนินการดังนี้
 1.  เข้าระบบบันทึกคะแนน  ตรงเมนูด้านขวามือ 
 2.  เพิ่มเจ้าหน้าที่กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขัน 
3 .  เพิ่ม ห้องเรียน  สถานที่แข่งขัน 
4.   ในวันแข่งขันให้ บันทึกคะแนน ให้หลักการ  คือ เต็ม 100 คะแนน
5.   หากบันทึกคะแนนผิดพลาด ติดต่อผู้ดูแลระบบเท่านั้น
6.   ก่อนบันทึกคะแนน ให้แก้ไข ชื่อสกุล ลบนักเรียนที่ไม่มาแข่งขันก่อน
7.   รายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมด อยู่ในคู่มือ ด้านขวาล่างของเวบไซต์ ซึ่งจะเป็นไฟล์ VDO
 
  ขอเชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้ประชุมเตรียมการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการตัดสินรายการแข่งขันและกำหนดตารางการแข่งขันของศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
+ 1.ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,ศิลปะ(ทัศนศิลป์),สุขศึกษาและพลศึกษา และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนที่รับผิดชอบดำเนินการ ของศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
+ 2.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,ศิลปะ(ทัศนศิลป์),สุขศึกษาและพลศึกษาและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.13 สังกัดเอกชนและสังกัดการศึกษาพิเศษพร้อมนำรายชื่อคณะครูเพื่อร่วมพิจารณาเสนอเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและดำเนินการจัดการแข่งขัน
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
  กำหนดการ การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 จังหวัดตรัง
+  ส่งร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ สพม.13 ภายในวันที่ 10 กันยายน 56 (แนบไฟล์ MS-WORD)
     (หากมีการประชุมคณะกรรมการฯ สพม.13 จะแจ้งให้ทราบ)
+  รับสมัครผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่..10 - 25 กันยายน 2556
+  ปิดระบบการลงทะเบียนวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 24.00 น.
+  แก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ผู้สอน  ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2556
+  กำหนดการแข่งขันวันที่  9-11 ตุลาคม 2556
+  พิธีเปิด วันที่ 9 ตุลาคม 2556  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 47
จำนวนทีม 2,375
จำนวนนักเรียน 5,429
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,213
จำนวนกรรมการ 1,370
ครู+นักเรียน 8,642
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,012
ประกาศผลแล้ว 185/296 (62.50%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 14
เมื่อวาน 14
สัปดาห์นี้ 136
สัปดาห์ที่แล้ว 336
เดือนนี้ 405
เดือนที่แล้ว 1,165
ปีนี้ 6,012
ทั้งหมด 334,034