หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000001 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 49 103 59
2 000002 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 0 0 0
3 000003 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 0 0 0
4 000004 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 0 0 0
5 000005 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 0 0
6 000006 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 0 0 0
7 000007 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 0 0 0
8 000008 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 50 10 8
9 000009 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 0 0
รวม 100 113 67
180

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคใต้Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]