หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 48 98 58
2 002 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 26 76 39
3 003 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 34 83 46
4 004 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 34 90 53
5 005 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 41 82 51
6 006 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 32 58 39
7 007 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 2 2 2
8 008 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 40 60 48
9 009 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 10 10 10
10 012 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 0 0 0
รวม 267 559 346
905

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคใต้Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]