หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคใต้ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000001 การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
-
2 000002 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
-
3 000003 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
4 000004 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
5 000005 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
6 000006 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
7 000007 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
-
8 000008 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
9 000009 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
10 000010 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
-
11 000011 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
-
12 000012 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
13 000013 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
14 000014 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
-
15 000198 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
-
16 000015 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
17 000016 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
18 000017 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
-
19 000018 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
20 000019 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
21 000170 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
-
22 000171 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
23 000172 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
24 000020 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
-
25 000021 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
26 000022 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
27 000023 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
-
28 000024 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
29 000025 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
-
30 000199 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
-
31 000026 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
32 000027 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
33 000028 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
34 000029 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
35 000030 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
-
36 000200 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
-
37 000031 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
38 000032 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
39 000173 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
-
40 000174 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
41 000175 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
42 000033 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542
-
43 000201 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
-
44 000036 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
45 000037 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
46 000179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
-
47 000180 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
48 000181 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
49 000160 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
-
50 000161 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
51 000162 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
52 000163 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
-
53 000164 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
-
54 000165 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
55 000166 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-
56 000167 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
-
57 000168 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
-
58 000169 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 30 พ.ย. 542
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคใต้Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]