หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 169 โรงเรียนนิคมซอย10 1 1 1
2 161 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 7 25 15
3 162 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 42 1 1 1
4 176 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20 3 10 6
5 159 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 4 7 4
6 170 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 33 65 37
7 160 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 6 12 6
8 154 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 6 19 10
9 097 โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 2 2 2
10 079 โรงเรียนบ้านกาลูบี 0 0 0
11 005 โรงเรียนบ้านกาเนะ 1 1 1
12 024 โรงเรียนบ้านกาแบง 2 4 2
13 077 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 0 0 0
14 190 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 7 13 10
15 146 โรงเรียนบ้านขอนคลาน 1 1 1
16 001 โรงเรียนบ้านคลองขุด 55 167 102
17 204 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 6 11 6
18 173 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 6 10 9
19 010 โรงเรียนบ้านควน 20 56 34
20 090 โรงเรียนบ้านควนขัน 0 0 0
21 018 โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 1 2 1
22 158 โรงเรียนบ้านควนล่อน 2 2 2
23 186 โรงเรียนบ้านควนสตอ 7 20 10
24 073 โรงเรียนบ้านควนเก 4 9 8
25 197 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 3 5 4
26 140 โรงเรียนบ้านคีรีวง 0 0 0
27 141 โรงเรียนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา 1 1 1
28 157 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 8 23 11
29 095 โรงเรียนบ้านฉลุง 3 9 6
30 148 โรงเรียนบ้านช่องไทร 12 32 19
31 012 โรงเรียนบ้านดาหลำ 2 8 4
32 189 โรงเรียนบ้านดูสน 5 7 5
33 113 โรงเรียนบ้านตะโละใส 12 39 21
34 102 โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 2 3 3
35 083 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 13 28 14
36 027 โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 0 0 0
37 101 โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 1 3 2
38 093 โรงเรียนบ้านตันหยงโป 1 8 3
39 086 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 17 81 38
40 085 โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 0 0 0
41 036 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 2 3 3
42 198 โรงเรียนบ้านถ้ำทะลุ 0 0 0
43 191 โรงเรียนบ้านทางงอ 2 4 3
44 092 โรงเรียนบ้านทางยาง 0 0 0
45 072 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1 1 1
46 139 โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 2 5 4
47 043 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา"ชูสินอุปถัมภ์ 0 0 0
48 155 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 31 53 43
49 147 โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 3 8 3
50 192 โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 0 0 0
51 193 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 14 21 17
52 060 โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น 1 1 1
53 034 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 6 12 8
54 126 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดฯ 11 38 23
55 150 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1 2 2
56 020 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดมิตรภาพที่ 114 1 10 3
57 031 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 3 9 6
58 145 โรงเรียนบ้านท่าข้ามควาย 0 0 0
59 132 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 7 26 8
60 025 โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 4 7 5
61 118 โรงเรียนบ้านท่าพยอม 0 0 0
62 117 โรงเรียนบ้านท่ายาง 0 0 0
63 135 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 7 11 9
64 089 โรงเรียนบ้านท่าหิน 0 0 0
65 019 โรงเรียนบ้านท่าแพ 7 15 7
66 014 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 6 21 6
67 028 โรงเรียนบ้านนาข่า 3 5 4
68 009 โรงเรียนบ้านนางแก้ว 12 18 16
69 136 โรงเรียนบ้านนาทอน 3 21 6
70 123 โรงเรียนบ้านนาพญา 5 13 9
71 087 โรงเรียนบ้านนาลาน 1 1 1
72 053 โรงเรียนบ้านนาแก้ว 10 15 10
73 054 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
74 165 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 3 7 4
75 166 โรงเรียนบ้านน้ำหรา 4 4 4
76 099 โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 1 2 1
77 133 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 2 8 2
78 137 โรงเรียนบ้านบารายี 6 11 9
79 013 โรงเรียนบ้านบุโบย 12 33 20
80 196 โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 2 4 2
81 030 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 12 33 19
82 115 โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 2 8 5
83 044 โรงเรียนบ้านปลักหว้า 2 4 2
84 188 โรงเรียนบ้านปันจอร์ 4 6 5
85 131 โรงเรียนบ้านปากบาง 27 41 27
86 111 โรงเรียนบ้านปากบารา 25 47 37
87 021 โรงเรียนบ้านปากปิง 1 1 1
88 129 โรงเรียนบ้านปากละงู 11 28 21
89 098 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 4 9 5
90 022 โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 1 1 1
91 037 โรงเรียนบ้านป่าฝาง 4 6 4
92 182 โรงเรียนบ้านป่าพน 11 32 19
93 144 โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 3 19 7
94 181 โรงเรียนบ้านมะนัง 4 8 7
95 151 โรงเรียนบ้านมะหงัง 0 0 0
96 194 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147 2 4 3
97 142 โรงเรียนบ้านราไว 2 4 2
98 122 โรงเรียนบ้านลาหงา 24 40 27
99 134 โรงเรียนบ้านวังตง 14 25 16
100 195 โรงเรียนบ้านวังประจัน 2 2 2
101 062 โรงเรียนบ้านวังปริง 2 3 2
102 174 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 11 27 12
103 050 โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 1 1 1
104 015 โรงเรียนบ้านวังสายทอง 12 17 15
105 023 โรงเรียนบ้านสนกลาง 3 8 5
106 172 โรงเรียนบ้านสวนเทศ 4 7 4
107 081 โรงเรียนบ้านสาคร 8 22 8
108 084 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 4 11 5
109 042 โรงเรียนบ้านสายควน 4 4 4
110 032 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 9 13 10
111 164 โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 2 4 3
112 029 โรงเรียนบ้านหัวควน 6 24 11
113 035 โรงเรียนบ้านหาญ 0 0 0
114 094 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 1 3 2
115 045 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 6 8 8
116 124 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 4 11 7
117 128 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 0 0 0
118 167 โรงเรียนบ้านอุได 0 0 0
119 017 โรงเรียนบ้านอุไร 0 0 0
120 046 โรงเรียนบ้านเกตรี 5 9 5
121 121 โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 2 4 3
122 125 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 1 1 1
123 103 โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 0 0 0
124 082 โรงเรียนบ้านเกาะยาว 0 0 0
125 100 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย 3 7 3
126 104 โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 0 0 0
127 004 โรงเรียนบ้านเขาจีน 7 11 11
128 168 โรงเรียนบ้านเขาไคร 6 18 10
129 096 โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 4 10 6
130 091 โรงเรียนบ้านเนินสูง 0 0 0
131 156 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 13 28 20
132 074 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 19 32 26
133 076 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 0 0 0
134 033 โรงเรียนบ้านโกตา 2 3 3
135 075 โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 0 0 0
136 120 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 5 10 6
137 171 โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 0 0 0
138 130 โรงเรียนบ้านในเมือง 3 7 4
139 058 โรงเรียนบ้านใหม่ 10 19 16
140 088 โรงเรียนบ้านไทรงาม 8 14 10
141 078 โรงเรียนบ้านไร่ 4 10 4
142 016 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 0 0 0
143 175 โรงเรียนผังปาล์ม 2 14 26 22
144 007 โรงเรียนผังปาล์ม 3 12 23 17
145 178 โรงเรียนผังปาล์ม1 13 24 18
146 180 โรงเรียนผังปาล์ม4 6 8 8
147 179 โรงเรียนผังปาล์ม7 3 10 6
148 149 โรงเรียนวรรธนะสาร 3 6 6
149 143 โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 4 11 7
150 003 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 1 1 1
151 080 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 14 36 25
152 163 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 16 37 16
153 187 โรงเรียนอนุบาลควนโดน 17 28 18
154 138 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 20 45 23
155 011 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 9 19 10
156 177 โรงเรียนอนุบาลมะนัง 21 39 23
157 008 โรงเรียนอนุบาลละงู 29 60 42
158 105 โรงเรียนอนุบาลสตูล 57 131 84
159 002 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 10 16 12
160 026 โรงเรียนเพียงหลวง 4 ฯ 1 3 2
161 063 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 16 29 20
162 116 โรงเรียนจงหัว 5 7 4
163 039 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 0 0 0
164 119 โรงเรียนปิยะนุสรณ์ 0 0 0
165 152 โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 6 8 6
166 203 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 15 28 18
167 038 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 19 52 34
168 040 โรงเรียนสายเพชรศึกษา 8 16 12
169 153 โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา 2 2 2
170 114 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 3 5 4
171 205 โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 18 1
172 202 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 9 22 14
173 112 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 4 6 5
174 206 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 1 3 2
175 183 โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 4 5 5
176 041 โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ 2 4 3
177 207 โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม 1 1 1
178 185 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 28 55 29
179 106 โรงเรียนเทศบาล 1 2 9 4
180 107 โรงเรียนเทศบาล 2 22 43 25
181 108 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
182 109 โรงเรียนเทศบาล 4 5 24 5
183 110 โรงเรียนเทศบาล 5 0 0 0
184 201 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 0 0 0
185 199 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง 0 0 0
186 200 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ 0 0 0
รวม 1155 2598 1608
4206

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 นายนภดล ยิ่งยงสกุล 0894686139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]