หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สตูล

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสตูล 57 41 73.21% 10 17.86% 2 3.57% 3 5.36% 56
2 โรงเรียนบ้านคลองขุด 55 34 64.15% 7 13.21% 7 13.21% 5 9.43% 53
3 โรงเรียนอนุบาลละงู 29 16 55.17% 6 20.69% 3 10.34% 4 13.79% 29
4 โรงเรียนเทศบาล 2 22 16 72.73% 3 13.64% 1 4.55% 2 9.09% 22
5 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 31 15 51.72% 6 20.69% 4 13.79% 4 13.79% 29
6 โรงเรียนบ้านควน 20 15 75% 2 10% 2 10% 1 5% 20
7 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 33 13 39.39% 9 27.27% 4 12.12% 7 21.21% 33
8 โรงเรียนบ้านปากบารา 25 12 48% 5 20% 5 20% 3 12% 25
9 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 19 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 16 12 80% 0 0% 1 6.67% 2 13.33% 15
11 โรงเรียนอนุบาลมะนัง 21 11 52.38% 6 28.57% 1 4.76% 3 14.29% 21
12 โรงเรียนบ้านปากบาง 27 10 37.04% 3 11.11% 10 37.04% 4 14.81% 27
13 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 17 10 58.82% 2 11.76% 3 17.65% 2 11.76% 17
14 โรงเรียนผังปาล์ม1 13 10 76.92% 0 0% 3 23.08% 0 0% 13
15 โรงเรียนบ้านลาหงา 24 9 39.13% 7 30.43% 3 13.04% 4 17.39% 23
16 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 19 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
17 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 28 8 29.63% 9 33.33% 4 14.81% 6 22.22% 27
18 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 20 8 40% 4 20% 7 35% 1 5% 20
19 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 10 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
23 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
24 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 13 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนบ้านบุโบย 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดฯ 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
27 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 16 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 3 18.75% 16
28 โรงเรียนบ้านวังสายทอง 12 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
29 โรงเรียนบ้านเขาจีน 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
30 โรงเรียนผังปาล์ม 2 14 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 13 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 14 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
33 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
34 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านช่องไทร 12 5 45.45% 0 0% 4 36.36% 2 18.18% 11
37 โรงเรียนอนุบาลควนโดน 17 4 23.53% 8 47.06% 1 5.88% 4 23.53% 17
38 โรงเรียนบ้านปากละงู 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนบ้านป่าพน 11 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านตะโละใส 12 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
41 โรงเรียนบ้านใหม่ 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
42 โรงเรียนบ้านควนสตอ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
44 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
45 โรงเรียนบ้านนาพญา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านท่าแพ 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
47 โรงเรียนบ้านน้ำหรา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 15 3 20% 4 26.67% 3 20% 5 33.33% 15
50 โรงเรียนผังปาล์ม 3 12 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
51 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
52 โรงเรียนผังปาล์ม4 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านนางแก้ว 12 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
54 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
56 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
57 โรงเรียนบ้านไทรงาม 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
58 โรงเรียนจงหัว 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
59 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
62 โรงเรียนเทศบาล 4 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
63 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง20 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านวังตง 14 2 14.29% 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 14
68 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 14 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 12
70 โรงเรียนบ้านบารายี 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนบ้านเกตรี 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านควนเก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนสายเพชรศึกษา 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านหัวควน 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
76 โรงเรียนบ้านป่าฝาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านฉลุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนวรรธนะสาร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านไร่ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านเขาไคร 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
82 โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านนาทอน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านกาแบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านดาหลำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนเทศบาล 1 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนบ้านนาแก้ว 10 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
91 โรงเรียนบ้านสาคร 8 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
92 โรงเรียนบ้านดูสน 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านปันจอร์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
95 โรงเรียนบ้านนาข่า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านสนกลาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านในเมือง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนผังปาล์ม7 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
101 โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
103 โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านมะนัง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านวังปริง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านโกตา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านทางงอ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
111 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
112 โรงเรียนบ้านกาเนะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านขอนคลาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านตันหยงโป 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านนาลาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านปากปิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านสวนเทศ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 6 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
124 โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
126 โรงเรียนบ้านควนล่อน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านราไว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านสายควน 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
133 โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนนิคมซอย10 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 42 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนเพียงหลวง 4 ฯ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านวังประจัน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
144 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดมิตรภาพที่ 114 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
146 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
147 โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านปลักหว้า 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
149 โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
150 โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
151 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 นายนภดล ยิ่งยงสกุล 0894686139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]