หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/1 ชั้น 2 อาคารสโรชา 28 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/1 ชั้น 2 อาคารสโรชา 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/1 ชั้น 2 อาคารสโรชา 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/2 ชั้น 2 อาคารสโรชา 28 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/2 ชั้น 2 อาคารสโรชา 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/2 ชั้น 2 อาคารสโรชา 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/3 ชั้น 2 อาคารสโรชา 28 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/3 ชั้น 2 อาคารสโรชา 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/4,ป..3/5 ชั้น 3 อาคารสโรชา 28 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/4,ป..3/5 ชั้น 3 อาคารสโรชา 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/4,ป..3/5 ชั้น 3 อาคารสโรชา 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/3 ชั้น 2 อาคารสโรชา 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/3 ชั้น 2 อาคารสโรชา 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/3 ชั้น 2 อาคารสโรชา 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/6 ชั้น 3 อาคารสโรชา 28 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.3/6 ชั้น 3 อาคารสโรชา 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 นายนภดล ยิ่งยงสกุล 0894686139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]