หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ชั้น 1 อาคารนิโลบล 28 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ชั้น 1 อาคารนิโลบล 28 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ชั้น 1 อาคารนิโลบล 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ชั้น 1 อาคารนิโลบล 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องประชุมฝั่งตะวันออก ชั้น 1 อาคารใหม่ 30 ส.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ชั้น 1 อาคารนิโลบล 28 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องประชุมฝั่งตะวันออก ชั้น 1 อาคารใหม่ 30 ส.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ชั้น 1 อาคารนิโลบล 28 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ชั้น 1 อาคารนิโลบล 29 ส.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ชั้น 1 อาคารนิโลบล 29 ส.ค. 2556 08.30 - 16.30
-
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารบุญฑริกา 30 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 อาคารบุษบัน 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.2/1 ชั้น 2 อาคารบุษบัน 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารบุญฑริกา 29 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารบุญฑริกา 29 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารบุญฑริกา 28 ส.ค. 2556 08.00 - 12.00
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารบุญฑริกา 28 ส.ค. 2556 08.30 - 11.30
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.2/3 ชั้น 2 อาคารบุษบัน 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารบุญฑริกา 28 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารบุญฑริกา 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารบุญฑริกา 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารบุญฑริกา 28 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารบุญฑริกา 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารบุญฑริกา 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
-
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
-
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
-
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 นายนภดล ยิ่งยงสกุล 0894686139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]