หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.4/1 อาคารนิลปัทม์ 28 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.4/2 อาคารนิลปัทม์ 28 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.4/3 อาคารนิลปัทม์ 28 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.4/1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.4/2อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้อง ป.4/3 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 อาคารบุษกร 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 อาคารบุษกร 29 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารใหม่ 29 ส.ค. 2556 14.00 เป็นต้นไป
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารใหม่ 29 ส.ค. 2556 14.00 เป็นต้นไป
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารใหม่ 29 ส.ค. 2556 14.00 เป็นต้นไป
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารใหม่ 29 ส.ค. 2556 14.00 เป็นต้นไป
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารใหม่ 29 ส.ค. 2556 08.30 - 14.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารใหม่ 29 ส.ค. 2556 08.30 - 14.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารใหม่ 29 ส.ค. 2556 08.30 - 14.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องพระพุทธศาสนา ชั้น 2 อาคารนิลปัทม์ 28 ส.ค. 2556 08.30 - 10.30
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องพระพุทธศาสนา ชั้น 2 อาคารนิลปัทม์ 28 ส.ค. 2556 10.30 - 12.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องพระพุทธศาสนา ชั้น 2 อาคารนิลปัทม์ 28 ส.ค. 2556 13.30 - 15.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องพระพุทธศาสนา ชั้น 2 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องพระพุทธศาสนา ชั้น 2 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 นายนภดล ยิ่งยงสกุล 0894686139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]