หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.4/1 อาคารใหม่ ชั้น 2 28 ส.ค. 2556 13.00 - 15.30
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.4/1 อาคารใหม่ ชั้น 2 29 ส.ค. 2556 09.00 - 11.30
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.4/1 อาคารใหม่ ชั้น 2 30 ส.ค. 2556 09.00 - 11.30
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องประชุม อาคารใหม่ ชั้น 1 28 ส.ค. 2556 09.00 - 16.30
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องประชุม อาคารใหม่ ชั้น 1 28 ส.ค. 2556 09.00 - 16.30
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องประชุม อาคารใหม่ ชั้น 1 28 ส.ค. 2556 09.00 - 16.30
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องประชุม อาคารใหม่ ชั้น 1 28 ส.ค. 2556 09.00 - 16.30
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องคอมฯ 1 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 30 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องคอมฯ 1 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 30 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องคอมฯ 1 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 28 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องคอมฯ 1 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องคอมฯ 1 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 29 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
-
13 732 การแข่งขันเกม 24 ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องคอมฯ 2 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 28 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
14 733 การแข่งขันเกม 24 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องคอมฯ 2 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
15 734 การแข่งขันเกม 24 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องคอมฯ 2 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 30 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
16 735 การแข่งขันท่องสูตรคูณ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.4/2 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 29 ส.ค. 2556 09.00 - 11.30
-
17 736 การแข่งขันท่องสูตรคูณ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.4/2 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 30 ส.ค. 2556 09.00 - 11.30
-
18 737 การแข่งขันท่องสูตรคูณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.4/2 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 28 ส.ค. 2556 13.00 - 15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 นายนภดล ยิ่งยงสกุล 0894686139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]