เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ ของโรงเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ก.ย. 2556
22 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
แจ้งการเตรียมตัวไปแข่งขันระดับภาคใต้

ตัวแทนไปแข่งขันภาคใต้ให้เตรียมตัวดังนี้

1.  ติดตามข่าวสารการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ที่ เว็บไซต์ http://south63.sillapa.net/sp-center/

2.  การเปลี่ยนตัว เพิ่มชื่อ ให้ทำหนังสือราชการไปแสดง ณ สนามแข่งขันที่พัทลุง ในวันเข้าแข่งขัน และเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบการลงทะเบียนและรายงานออนไลน์ด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:36 น.
แจ้งลำดับที่แข่งขัน

ลำดับที่การแข่งขัน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดพัทลุง วันที่ ๒๐ –๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดาวน์โหลด http://plan.phatthalung1.go.th/prsillapa/data/order.pdf

วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 10:39 น.
กำหนดเกียรติบัตรภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2556

แจ้งโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และกรรมการตัดสิน ให้ทำการ save หรือ พิมพ์เกียรติบัตรภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 เนื่องจากทางระบบจะทำการปิดการพิมพ์เกียรติบัตร เพื่อเตรียมการส่งข้อมูลตัวแทนให้ระดับภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 16:39 น.
สนามแข่งขันระดับภาคใต้

ตัวแทนระดับเขตพื้นที่สามารถตรวจสอบวันที่แข่งขัน และสถานที่แข่งขันได้จากเว็บไซต์   http://plan.phatthalung1.go.th/prsillapa/index.html

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 15:21 น.
การพิมพ์เกียรติบัตร
โรงเรียน นักเรียน ครูผู้สอน กรรมการตัดสิน สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถพิมพ์โดยใช้เมนูหลักทางด้านซ้ายมือของเว็บไซต์นี้  กรณีมีข้อมูลในเกียรติบัตรไม่ถูกต้องให้โรงเรียนจัดทำหนังสือเพื่อขอแก้ไขส่งทาง E-office ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำหรับประกาศอย่างเป็นทางการจัดส่งให้โรงเรียนต่อไป
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 15:48 น.
แผนผังสนามแข่งขัน
1. สนามโรงเรียนบ้านบางใหญ่ [คลิกที่นี่ ]
2. สนามโรงเรียนบ้านโพหวาย [คลิกที่นี่ ]
3. สนามโรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24)  [วันที่ 21 กันยายน 2556 คลิกที่นี่ ]
 [วันที่ 22 กันยายน 2556 คลิกที่นี่ ]
4. สนามโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี [คลิกที่นี่ ]
5. สนามโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต [คลิกที่นี่ ]
6. สนามโรงเรียนวัดสมหวัง [คลิกที่นี่ ]
7. สนามโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ [คลิกที่นี่ ]
8. สนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง [คลิกที่นี่ ]
วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 04:06 น.
การเตรียมอุปกรณ์เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)

ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) ทุกรายการ ให้ผู้แข่งขันนำ
1. ไมโครโฟน    2.หูฟัง     3.ดินสอ    4. ยางลบ  5.  แผ่นโปรแกรมที่ใช้ติดตั้ง
มาในวันแข่งขันด้วย

วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 16:22 น.
ปฏิทินการจัดการแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1.  วันที่ 9 - 20 กันยายน 2556 : ตรวจสอบตารางการแข่งขัน และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
2.  วันที่ 21 - 22 กันยายน 2556 : จัดการแข่งขัน โดยศูนย์การแข่งขัน 9 ศูนย์
3. วันที่ 23 กันยายน 2556 เป็นต้นไป : ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน พิมพ์เกียรติบัตร

วันอังคาร ที่ 06 สิงหาคม 2556 เวลา 14:34 น.
เกณฑ์การแข่งขัน (ปรับปรุง ณ วันที่ 25 ส.ค.2556)

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์เครื่องบินน้อย เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 และ   (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 เพิ่มครู จาก 1 เป็น 2
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ เพิ่มข้อตกลงคณิตคิดเร็ว
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
 Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 9 กรกฎาคม [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์หุ่นยนต์,จัดสวนถาดแก้ไขครูได้ 2 คน
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไขหน้า 37 เพลงแขกต่อยหม้อ จังหวะเป็น(หน้าทับสองไม้)
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2556  [คลิกที่นี่ ] แก้ไข ซุโดกุ,คำคม,Cross word,A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่ เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค และในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
10. ปฐมวัย วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 2 สิงหาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไขขนาดกระดาษหน้า 40 เป็น 15″x22″
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ ]

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:33 น.
 

  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 159
จำนวนทีม 2,831
จำนวนนักเรียน 5,711
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,997
จำนวนกรรมการ 733
ครู+นักเรียน 9,708
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,441
ประกาศผลแล้ว 178/225 (79.11%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 54
สัปดาห์ที่แล้ว 138
เดือนนี้ 190
เดือนที่แล้ว 520
ปีนี้ 3,271
ทั้งหมด 251,336