เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 ก.ย. 2556
5 ก.ย. 2556
6 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

ประกาศ!!! สพป.พัทลุง เขต 1 ได้เปิดระบบการพิมพ์เกียติบัตร ของ นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสินคะแนน  และกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  จากระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์แล้ว โดยไม่ต้อง login เข้าสู่ระบบ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

 
 

ประกาศ!!!    ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด ดูรายละเอียด

 
  เรียนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ประจำศูนย์การแข่งขันฯ !!!  หลังจากบันทึกคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้วขอให้รวบรวมเอกสารการบันทึกคะแนนของคณะกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรม มอบให้แก่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบประจำศูนยการแข่งขัน  
 

ประกาศ!!!  ขณะนี้ได้เปิดระบบการลงทะเบียนกรรมการตัดสิน จึงขอให้ศูนย์การแข่งขัน ดำเนินการลงทะเบียนคณะกรรมการตัดสิน โดยเข้าไปในระบบโรงเรียน (User และ Password ระดับโรงเรียน) และเลือกเมนู "สมัครกรรมการตัดสิน"  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยด้วย เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับเกียรติบัตรของกรรมการดังกล่าวต่อไป

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63  อย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net

 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 
ปีการศึกษา 2556อย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.phatthalung1.go.th/

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

แจ้งข่าว/ประชาสัมพันธ์งานฯ จากเจ้าภาพ

 กำหนดการพิธีเปิด งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม Phatthalung Convention Hall

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์ฯ
สพป.พัทลุง เขต 1 กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์ แก่ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันทักษะนักเรียนระดับเครือข่าย และศูนย์การแข่งขัน ในวันที่ 15 ส.ค.56 ณ ห้องประชุม สพป.พัทลุง เขต 1 รายละเอียดการประชุมตามหนังสือดังแนบ คลิ๊กดาว์นโหลดหนังสือ ประธานเครือข่าย , อบจ.พัทลุง ,เทศบาลเมืองพัทลุง , เทศบาลตำบลโคกชะงาย และร.ร.ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน"เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9/2556

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.56 เวลา 10.00 น. นายวิสุทธฺิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 9/2556 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พัทลุง โดยเชิญหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมประชุม กำหนดกรอบการจัดงานเปิดโลกฯครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้ 1.นโยบายในการจัดงานให้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 2.ให้หน่วยงานทางการศึกษาได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพซึ่ง อบจ.พัทลุง เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้มอบหมายให้ สพป.พัทลุงเ ขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 56  3.โครงสร้างการจัดงาน แบ่งออกเป็น 5 โครงสร้างหลัก ดังนี้
1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพป.พัทลุง เขต 1 เขต 2 และ สพม.ส่วนแยกพัทลุงเป็นเจ้าภาพหลัก 2.เวทีแสดงความสามารถของนักเรียน สพม.เขต 12 (ส่วนแยกพัทลุง) เป็นเจ้าภาพหลัก 3. นิทรรศการ สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลัก  4.เวทีวิชาการ อบจ.พัทลุง เป็นเจ้าภาพหลัก

 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน

 ปฏิทินการดำเนินงาน "งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง"
ครั้งที่ 9/56 ปีการศึกษา 2556

 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 และการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี
รร.ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนและครู กิจกรรมแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมฯ โปรดติดต่อด่วน
ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง ระดับชาติ
กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู แต่มีบางโรงเรียนที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระสังคมยังไม่สามารถอนุญาตให้ได้
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
แผนผังโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ดนตรีไทย และ ประสานเสียง
เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง
ลำดับการเข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แก้ไข 12 ม.ค. 2560)
กำหนดการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และการประกวดแข่งขัน GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 228
จำนวนทีม 1,539
จำนวนนักเรียน 4,043
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,440
จำนวนกรรมการ 1,104
ครู+นักเรียน 6,483
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,587
ประกาศผลแล้ว 254/254 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 27
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 48
สัปดาห์ที่แล้ว 127
เดือนนี้ 482
เดือนที่แล้ว 775
ปีนี้ 482
ทั้งหมด 412,663