เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดแบบแก้ไขรายชื่อ

ดาวน์โหลดคู่มือพิมพ์เกียรติบัตร

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 ก.ย. 2556
3 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศ ด่วน***** เพิ่มเติมแผนที่*****

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค ต้องอ่านรายละเอียดการดำเนินการที่เว็บไซต์ระดับภาคใต้จังหวัดพัทลุง ที่ เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค (สพป.)

แผนผังการจัดการแข่งขันและแผนที่เดินทาง ของ สพป.ติดตามได้จากฃ่องทางดังนี้
แผนผังการจัดการแข่งขัน

แผนที่เดินทางสู่ศูนย์จัดการแข่งขัน

จาก adminเขต4
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันของนักเรียนและครูผู้ควบคุมได้แล้วขณะนี้ โดยการพิมพ์สามารถดำเนินการได้สองลักษณะ คือ ก. พิมพ์เกียรติบัตรที่ประกาศโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันไปแล้ว และ ข. เข้าระบบโรงเรียนเพื่อพิมพ์เกียติบัตรเฉพาะของโรงเรียน .... สามารถดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์เกียรติบัตรได้ จาก เมนู ดาวน์โหลด ซ้ายมือ
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2556 เวลา 23:03 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ซึ่งมีข้อมูล -ชื่อ-สกุล -กิจกรรมที่แข่งขัน -สถานที่และวันเวลาแข่งขัน -ภาพถ่าย(หากส่งภาพเข้าระบบ) ใช้เมนูหลัก --> พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน (จะเปิดวันที่ 30 ส.ค. 56 เวลา 16.00 น.) หมายเหตุ แอดมินทดสอบด้วย chrome เวอร์ชั่นล่าสุด สามารถใช้งานได้ แนะนำให้ใช้ ยังไม่ได้ทดสอบกับ IE แต่สำหรับ Firfox ไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับเอกสารรายงานตัวนักเรียนจะอยู่ในซองกรรมการ วันแข่งขัน แอดมิน
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 15:07 น.
แบบขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน/กิจกรรม/ครูควบคุม
....โรงเรียนดาวโหลดแบบเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน/กิจกรรม/ครูควบคุม หรือ จะพิมพ์เอกสารตามเนื้อหานี้ก็ได้ ***ขอความกรุณาให้พิมพ์ตัวโตไม่ต่ำกว่า 18 พอยน์ เนื่องจากอ่านได้ชัดเจน*** จากเมนูดาวน์โหลด --> ดาวน์โหลดแบบแก้รายชื่อ
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 16:27 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559
กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์
แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
กำหนดการเวลาเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด
กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
การแข่งขันประสานเสียง
แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29
แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 158
จำนวนทีม 984
จำนวนนักเรียน 2,262
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,460
จำนวนกรรมการ 2,030
ครู+นักเรียน 3,722
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,752
ประกาศผลแล้ว 230/230 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 24
เดือนนี้ 151
เดือนที่แล้ว 102
ปีนี้ 1,953
ทั้งหมด 144,572