เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 ต.ค. 2556
2 ต.ค. 2556
7 ต.ค. 2556
8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน เป็นต้นไป ไม่สามารถแก้ไข และเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอนได้แล้ว

ดังนั้น วันแข่งขันหากมีเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด

ให้โรงเรียนทำหนังสือชี้แจงเหตุผลการเปลี่ยนแปลง และรายละเอียดต่างๆ ของรายการแข่งขัน และหนังสือลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ไปยื่นต่อศูนย์แข่งขันของแต่ละรายการในวันแข่งขัน

 
 

ตารางการแข่งขันของทุกรายการ ให้ยึดตามประกาศในเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 
 

ประกาศด่วนที่สุด

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

หากต้องการแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

ให้ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

จากนั้น ผู้ดูแลระบบระดับภาคใต้ จะยืนยันการแก้ไขข้อมูลต่อไป

ทั้งนี้ ให้โรงเรียนใช้ Usermane และ Password  ของโรงเรียน ในการแก้ไขข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินงานแจ้งผ่านระบบ My- office  แล้ว หรือ โหลดจากเว็บไซตื์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 http://plan.phatthalung1.go.th/prsillapa/ (ประชาสัมพันธ์  รายการแจ้งข่าว/กิจกรรม)

 
 

ประกาศ

ขอให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ฯ

ติดตามรายละเอียดการแข่งขัน/ข่าวการดำเนินงาน อืนๆที่เกี่ยวข้อง ได้จากเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  (ประชาสัมพันธ์)

ทั้งนี้ รายการแข่งขันที่ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า ขอให้ปฏิบัติตามที่กำหนด และส่งทันตามห้วงเวลาที่กำหนดด้วย

 
 

ประกาศ

ขอให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน-ครูผู้ควบคุม

หากผิดพลาดหรือต้องการแก้ไข ขอให้ทำหนังสือแจ้ง สพม.13 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556

เนื่องจากผู้ดูแลระบบจะตัดโอนข้อมูลตัวแทนเข้าสู่ภาคใต้

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2556

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  แจ้งผู้บันทึกคะแนนทุกท่าน หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน
1. เข้าระบบบันทึกคะแนน
2. ตรวจสอบรายชื่อเด็ก / ครู / กรรมการ ถ้าไม่มาให้ลบออก
3. ตรวจสอบคะแนนในฐานเต็ม 100 คะแนนให้แน่ใจก่อน
4. ให้ยืนยันผลคะแนน
5. หากบันทึกคะแนนผิดพลาด (ขอให้มีให้น้อยที่สุด) ต้องแจ้ง ที่ 0827938890
 
  ให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบวัน เวลา สถานที่แข่งขันของกิจกรรมนาฎศิลป์ ศูนย์ศิลปะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้เดิม ตารางการแข่งขันตรวจสอบด้านหน้าเวบด้านล่าง ซ้ายมือ  
  ประกาศ สำหรับผู้จัดการแข่งขันระดับศูนย์สาระ เมื่อได้รบ user  password ไปแล้วให้ดำเนินการดังนี้
 1.  เข้าระบบบันทึกคะแนน  ตรงเมนูด้านขวามือ 
 2.  เพิ่มเจ้าหน้าที่กรรมการ ประจำศูนย์การแข่งขัน 
3 .  เพิ่ม ห้องเรียน  สถานที่แข่งขัน 
4.   ในวันแข่งขันให้ บันทึกคะแนน ให้หลักการ  คือ เต็ม 100 คะแนน
5.   หากบันทึกคะแนนผิดพลาด ติดต่อผู้ดูแลระบบเท่านั้น
6.   ก่อนบันทึกคะแนน ให้แก้ไข ชื่อสกุล ลบนักเรียนที่ไม่มาแข่งขันก่อน
7.   รายละเอียดการดำเนินงานทั้งหมด อยู่ในคู่มือ ด้านขวาล่างของเวบไซต์ ซึ่งจะเป็นไฟล์ VDO
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
  กำหนดการ การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 จังหวัดกระบี่
+  ส่งรายชื่อกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินรายการแข่งขัน วันที่ 29 สิงหาคม 2556
     ถ้าไม่ส่งจะไม่มีรายชื่อในเกียรติบัตร)
+  ประชุมเฉพาะประธานกรรมการตัดสินทุกรายการแข่งขัน วันที่ 18 กันยายน 2556
+  รับสมัครผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่..7- 15 กันยายน 2556
+  ปิดระบบการลงทะเบียนวันที่ 15 กันยายน 2556 เวลา 24.00 น.
+   กำหนดการแข่งขันวันที่  7-9 ตุลาคม 2556
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 34
จำนวนทีม 1,808
จำนวนนักเรียน 3,999
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,511
จำนวนกรรมการ 894
ครู+นักเรียน 6,510
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,404
ประกาศผลแล้ว 186/284 (65.49%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 41
เมื่อวาน 32
สัปดาห์นี้ 315
สัปดาห์ที่แล้ว 778
เดือนนี้ 869
เดือนที่แล้ว 1,727
ปีนี้ 7,057
ทั้งหมด 245,122