เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
25 ก.ย. 2556
26 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์!!!!
ให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้ไประดับภาคใต้(พัทลุง) ดูรายละเอียดตารางการแข่งขัน/วันที่ เวลา สถานที่การแข่งขัน และข้อมูลที่พัก (ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง) ได้จากเวป งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ (พัทลุง) อนึ่ง ....หากข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ไม่ถูกต้อง ขอให้ทำเป็นหนังสือแจ้งรายละเอียด กลุ่มสาระ กิจกรรม และข้อมูลที่ต้องการแก้ไข โดยขอให้เป็นการพิมพ์ (ไม่ใช้ลายมือเขียน) จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน....
วันศุกร์ ที่ 04 ตุลาคม 2556 เวลา 12:10 น.
ประกาศ!!!!!
สพป.ยล.2 ได้เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอนกรรมการตัดสินคะแนนและกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขันจากระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์แล้ว ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนเข้าสู่เมนูหลัก และเลือกพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู (โดยไม่ต้อง Login เข้าสู่ระบบ) จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
วันพฤหัสบดี ที่ 03 ตุลาคม 2556 เวลา 12:52 น.
ประชาสัมพันธ์!!!!!!
ขอให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ที่จังหวัดพัทลุง จัดหาที่พักสำหรับนักเรียนและครูได้เอง โดยค่าใช้จ่ายรายบุคคล เขตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 22:20 น.
ประกาศด่วนๆๆๆๆ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่แข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก

ขอให้ดูรายละเอียดได้ตามตารางการแข่งขันวันที่ 25 - 26 ก.ย.56

วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 04:10 น.
ประกาศ!!!!!
โรงเรียนใดที่มีกิจกรรมที่ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า ขอให้นำส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 19 กันยายน 2556 เพื่อจะได้ส่งให้คณะกรรมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนดูเกณฑ์ในการแข่งขัน หากมีวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดเตรียมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย ในวันเข้าแข่งขัน
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 02:28 น.
ประกาศ!!!!
โรงเรียนใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข รายชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน สามารถแก้ไขได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ก.ย.56 เวลา 16.30 น หากเลยกำหนดให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ในวันที่ทำการแข่งขันโดยแจ้งให้คณะกรรมการตัดสินทราบ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของเกียรติบัตร จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
วันเสาร์ ที่ 07 กันยายน 2556 เวลา 21:35 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 68
จำนวนทีม 708
จำนวนนักเรียน 1,689
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,040
จำนวนกรรมการ 427
ครู+นักเรียน 2,729
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,156
ประกาศผลแล้ว 143/325 (44.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 4
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 50
สัปดาห์ที่แล้ว 116
เดือนนี้ 145
เดือนที่แล้ว 296
ปีนี้ 4,874
ทั้งหมด 113,144