เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
สังคมศึกษาฯ (ศาสนาอิสลาม)
แดนเซอร์ (ประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 ต.ค. 2556
2 ต.ค. 2556
3 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
รายชื่อผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค!
            ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เป็นตัวแทนของ สพป.ยะลา เขต ๑ ที่จะเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ จากเว็บไซต์ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้โดยตรง  ซึ่งจะเปิดระบบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ เข้าสู่ระบบโปรแกรมที่กำหนด ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม 2556 เวลา 15:15 น.
การพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียน ครู และกรรมการดำเนินงาน/กรรมการตัดสิน

       หน่วยงาน/ศูนย์เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ สามารถพิมพ์เกียรติบัตรโดยตรงได้จากเว็บไซต์ "ยะลา ยาลัน " เมนูหลัก (ด้านซ้ายมือ)

- คณะกรรมการดำเนินงาน  ไปที่เมนู "คณะกรรมการจัดการแข่งขัน"  และเลือกพิมพ์เกียรติบัตร (ไฟล์ PDF) ตามรายชื่อที่ปรากฏ

- กรรมการตัดสิน  ไปที่เมนู "พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน"  และเลือกพิมพ์ตามรายชื่อที่ปรากฏในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมที่จัดแข่งขัน

- นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ไปที่เมนู "พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน + ครู"  และเลือกพิมพ์เกียติบัตรตามกิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขัน

วันพฤหัสบดี ที่ 03 ตุลาคม 2556 เวลา 11:22 น.
กำหนดการพิธีเปิด (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
      กำหนดการพิธีเปิดงาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖ ...คลิกดูรายละเอียด
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2556 เวลา 03:28 น.
หัวข้อการสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม GSP ทุกระดับชั้น

"เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน"

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 15:41 น.
กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ปรับใหม่ ณ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖) แผนผังการจัดงาน รายการแสดงบนเวที

     กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ปรับใหม่ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖)  แผนผังการจัดงานฯ และรายละเอียดการแสดงบนเวที  โปรดดูจากเอกสารที่แนบ

กำหนดการแข่งขันฯ (ล่าสุด)        แผนผังการจัดงาน      รายการแสดงบนเวที

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 12:01 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู และการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขันฯ

         ระบบจะเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้สอน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖  ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องแทรกรูปภาพในบัตร (หากมีปัญหาในการดำเนินการ)    กรณี ทีมใดมีการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน หลังจากวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันปิดระบบการลงทะเบียน  ขอให้นำหนังสือขอเปลี่ยนตัว/เพิ่มเติม นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามเรียบร้อยแล้ว ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ณ สถานที่รับรายงานตัวในวันแข่งขัน

(แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัว...โปรดคลิก)

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 13:10 น.
ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
            ขยายเวลาลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. (หลังเวลาที่กำหนด ระบบลงทะเบียนจะปิด)  ขอให้หน่วยงาน/ศูนย์เครือข่าย/โรงเรียน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแต่ละกิจกรรม (ชื่อโรงเรียน ชื่อนักเรียน ชื่อครูผู้สอน)  และทำการแก้ไข/เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนด  หากมีปัญหาโปรดประสานผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน/ศูนย์เครือข่าย หรือผู้รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 08:59 น.
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน“ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
     รายละเอียด โปรดคลิก
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2556 เวลา 12:44 น.
แจ้งเพื่อทราบ!

ขอให้ศูนย์เครือข่าย/หน่วยงาน/โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ และตรวจสอบให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ เขตพื้นที่การศึกษาจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏในโปรแกรมฯ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 20:52 น.
แบบส่งรายการแสดงบนเวทีของนักเรียน

ไฟล์ word   ไฟล์ pdf

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 15:44 น.
กรอบการจัดงาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน "ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 140
จำนวนทีม 1,081
จำนวนนักเรียน 2,592
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,625
จำนวนกรรมการ 1,073
ครู+นักเรียน 4,217
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,290
ประกาศผลแล้ว 143/334 (42.81%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 57
สัปดาห์ที่แล้ว 164
เดือนนี้ 250
เดือนที่แล้ว 483
ปีนี้ 4,565
ทั้งหมด 227,950