งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 สพป. สตูล เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

หมายเหตุ : ยังไม่ประกาศผล

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค่ายรวมมิตร สพป. สตูล เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาจีน สพป. สตูล เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 2 สพป. สตูล เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองสองปาก สพป. สตูล เขต 1 87 ทอง 4
5 อนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล เขต 1 87 ทอง 4
6 บ้านกุบังปะโหลด สพป. สตูล เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านตะโละใส สพป. สตูล เขต 1 76 เงิน 7
8 สตูลศานติศึกษา สพป. สตูล เขต 1 74 เงิน 8
9 ผังปาล์ม 3 สพป. สตูล เขต 1 72 เงิน 9

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไทรงาม สพป. สตูล เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากบารา สพป. สตูล เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งมะปรัง สพป. สตูล เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลละงู สพป. สตูล เขต 1 78 เงิน ชนะเลิศ

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขอนคลาน สพป. สตูล เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลละงู สพป. สตูล เขต 1 86.66 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล เขต 1 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากบารา สพป. สตูล เขต 1 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านใหม่ สพป. สตูล เขต 1 70.66 เงิน 4

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ภาษาไทย
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 2 สพป. สตูล เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากบารา สพป. สตูล เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสายควน สพป. สตูล เขต 1 56 เข้าร่วม 4

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 สพป. สตูล เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา สพป. สตูล เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากบาง สพป. สตูล เขต 1 82 ทอง 4
5 อนุบาลมะนัง สพป. สตูล เขต 1 82 ทอง 4

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 สพป. สตูล เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนางแก้ว สพป. สตูล เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา สพป. สตูล เขต 1 78 เงิน 4
5 บ้านวังตง สพป. สตูล เขต 1 78 เงิน 4

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผังปาล์ม4 สพป. สตูล เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสตูล สพป. สตูล เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านช่องไทร สพป. สตูล เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 สพป. สตูล เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านทุ่งสภากาชาดฯ สพป. สตูล เขต 1 77 เงิน 6
7 บ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล เขต 1 75 เงิน 7

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านควน สพป. สตูล เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อหิน สพป. สตูล เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป. สตูล เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสตูล สพป. สตูล เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลควนโดน สพป. สตูล เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากละงู สพป. สตูล เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านเขาจีน สพป. สตูล เขต 1 83 ทอง 5
6 นิคมพัฒนาผัง6 สพป. สตูล เขต 1 76 เงิน 6
7 บ้านควนล่อน สพป. สตูล เขต 1 76 เงิน 6
8 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ สพป. สตูล เขต 1 76 เงิน 6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าแลหลา สพป. สตูล เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสตูล สพป. สตูล เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากบารา สพป. สตูล เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผังปาล์ม1 สพป. สตูล เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านนาทอน สพป. สตูล เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านกุบังปะโหลด สพป. สตูล เขต 1 80 ทอง 6
7 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 สพป. สตูล เขต 1 - -

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 สพป. สตูล เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะบูโหลน สพป. สตูล เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผังปาล์ม1 สพป. สตูล เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป. สตูล เขต 1 - -

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 สพป. สตูล เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 2 สพป. สตูล เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ภาษาไทย
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.1 ป.1-ป.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสตูล สพป. สตูล เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำหรา สพป. สตูล เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสนกลาง สพป. สตูล เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกาเนะ สพป. สตูล เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านนาแก้ว สพป. สตูล เขต 1 72 เงิน 5
6 บ้านลาหงา สพป. สตูล เขต 1 - -

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังสายทอง สพป. สตูล เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากบาง สพป. สตูล เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 สพป. สตูล เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านคลองขุด สพป. สตูล เขต 1 - -

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 2 สพป. สตูล เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองขุด สพป. สตูล เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลมะนัง สพป. สตูล เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุโบย สพป. สตูล เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านคลองน้ำเค็ม สพป. สตูล เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 สพป. สตูล เขต 1 76 เงิน 6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังตง สพป. สตูล เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ สพป. สตูล เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าพน สพป. สตูล เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลละงู สพป. สตูล เขต 1 70 เงิน 4
5 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล เขต 1 53 เข้าร่วม 5
6 บ้านปากบาง สพป. สตูล เขต 1 17 เข้าร่วม 6
7 บ้านไทรงาม สพป. สตูล เขต 1 17 เข้าร่วม 6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากบาง สพป. สตูล เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังตง สพป. สตูล เขต 1 30.57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลละงู สพป. สตูล เขต 1 9.39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาไคร สพป. สตูล เขต 1 3.83 เข้าร่วม 4
5 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล เขต 1 0 เข้าร่วม

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่ สพป. สตูล เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากบาง สพป. สตูล เขต 1 91.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล เขต 1 76.73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ สพป. สตูล เขต 1 70.69 เงิน 4
5 บ้านเขาไคร สพป. สตูล เขต 1 63.31 ทองแดง 5
6 อนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล เขต 1 63.09 ทองแดง 6
7 สตูลศานติศึกษา สพป. สตูล เขต 1 57.27 เข้าร่วม 7
8 นิคมพัฒนาผัง6 สพป. สตูล เขต 1 47.2 เข้าร่วม 8

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากละงู สพป. สตูล เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังตง สพป. สตูล เขต 1 62.94 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะนัง สพป. สตูล เขต 1 46.79 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อหิน สพป. สตูล เขต 1 43.29 เข้าร่วม 4
5 บ้านปลักหว้า สพป. สตูล เขต 1 37.88 เข้าร่วม 5
6 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล เขต 1 36.61 เข้าร่วม 6
7 ไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ สพป. สตูล เขต 1 34.41 เข้าร่วม 7
8 บ้านควนสตอ สพป. สตูล เขต 1 24.5 เข้าร่วม 8
9 จงหัว สพป. สตูล เขต 1 18.64 เข้าร่วม 9

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหนือคลอง สพป. สตูล เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนางแก้ว สพป. สตูล เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสาครเหนือ สพป. สตูล เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านบารายี สพป. สตูล เขต 1 82 ทอง 4
5 อนุบาลอรอนงค์ สพป. สตูล เขต 1 74 เงิน 5
6 บ้านเขาจีน สพป. สตูล เขต 1 65 ทองแดง 6
7 บ้านบันนังปุเลา สพป. สตูล เขต 1 58 เข้าร่วม 7
8 บ้านลาหงา สพป. สตูล เขต 1 49 เข้าร่วม 8
9 อนุบาลควนโดน สพป. สตูล เขต 1 25 เข้าร่วม 9

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากบาง สพป. สตูล เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งสภากาชาดฯ สพป. สตูล เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองขุด สพป. สตูล เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากบาง สพป. สตูล เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเจ๊ะบิลัง สพป. สตูล เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมพัฒนาผัง6 สพป. สตูล เขต 1 64 ทองแดง 4
5 บ้านนางแก้ว สพป. สตูล เขต 1 62 ทองแดง 5
6 นิคมพัฒนาภาคใต้2 สพป. สตูล เขต 1 61 ทองแดง 6
7 บ้านวังตง สพป. สตูล เขต 1 60 ทองแดง 7

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งมะปรัง สพป. สตูล เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลมะนัง สพป. สตูล เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลละงู สพป. สตูล เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านปากบาง สพป. สตูล เขต 1 74 เงิน 5

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังสายทอง สพป. สตูล เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมพัฒนาภาคใต้2 สพป. สตูล เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรรษนันท์ศึกษา สพป. สตูล เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะนัง สพป. สตูล เขต 1 65 ทองแดง 4
5 บ้านโคกพยอม สพป. สตูล เขต 1 60 ทองแดง 5
6 อนุบาลสตูล สพป. สตูล เขต 1 15 เข้าร่วม 6
7 บ้านทุ่งมะปรัง สพป. สตูล เขต 1 - -

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองขุด สพป. สตูล เขต 1 92.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังพระเคียน สพป. สตูล เขต 1 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล เขต 1 68.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ บ้านคลองขุด อนุบาลสตูล และบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าแพ สพป. สตูล เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 สตูลศานติศึกษา สพป. สตูล เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาพญา สพป. สตูล เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมพัฒนาผัง20 สพป. สตูล เขต 1 83 ทอง 4
5 อนุบาลมุสลิมสตูล สพป. สตูล เขต 1 83 ทอง 4
6 อนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล เขต 1 78 เงิน 6
7 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล เขต 1 72 เงิน 7
8 บ้านฉลุง สพป. สตูล เขต 1 71 เงิน 8