สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสตูล 24 9 5 38 41 10 2 3 53
2 บ้านคลองขุด 12 15 9 36 34 7 7 5 48
3 ไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 10 1 1 12 12 0 1 2 13
4 เทศบาล 2 9 8 3 20 16 3 1 2 20
5 อนุบาลละงู 9 2 5 16 16 6 3 4 25
6 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 7 4 6 17 15 6 4 4 25
7 บ้านตำมะลังเหนือ 7 2 2 11 10 2 3 2 15
8 บ้านค่ายรวมมิตร 6 0 0 6 8 0 0 0 8
9 บ้านปากบารา 5 2 7 14 12 5 5 3 22
10 บ้านเหนือคลอง 5 0 1 6 5 4 3 1 12
11 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 4 7 6 17 13 9 4 7 26
12 บ้านปากบาง 4 6 3 13 10 3 10 4 23
13 นิคมพัฒนาผัง6 4 5 3 12 8 9 4 6 21
14 บ้านวังพระเคียน 4 4 1 9 8 3 0 0 11
15 บ้านบ่อหิน 4 2 2 8 8 2 1 1 11
16 บ้านหนองหอยโข่ง 4 2 1 7 8 1 0 0 9
17 บ้านทุ่งสภากาชาดฯ 4 2 0 6 7 3 0 1 10
18 บ้านป่าพน 4 0 3 7 4 5 1 0 10
19 บ้านบุโบย 3 2 1 6 7 3 0 1 10
20 บ้านวังสายทอง 3 2 1 6 6 2 2 2 10
21 อนุบาลเมืองสตูล 3 1 4 8 8 0 0 2 8
22 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 3 1 0 4 5 1 0 0 6
23 บ้านนาพญา 3 0 1 4 4 1 0 0 5
24 ผังปาล์ม4 3 0 0 3 3 3 0 0 6
25 นิคมพัฒนา ผัง 120 3 0 0 3 3 2 0 2 5
26 บ้านห้วยมะพร้าว 3 0 0 3 3 1 0 0 4
27 บ้านควน 2 6 6 14 15 2 2 1 19
28 บ้านแป-ระเหนือ 2 5 3 10 12 4 2 1 18
29 สตูลศานติศึกษา 2 4 4 10 9 5 3 2 17
30 อนุบาลทุ่งหว้า 2 4 2 8 8 4 7 1 19
31 บ้านวังตง 2 3 2 7 2 5 5 2 12
32 บ้านทุ่งมะปรัง 2 1 4 7 2 2 3 5 7
33 บ้านใหม่ 2 1 2 5 4 4 1 1 9
34 บ้านไทรงาม 2 1 0 3 3 1 1 3 5
35 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 1 0 3 3 1 0 0 4
36 จงหัว 2 0 1 3 3 1 0 1 4
37 บ้านกาลันยีตัน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1 4 3 8 7 5 0 1 12
39 บ้านลาหงา 1 4 2 7 9 7 3 4 19
40 บ้านหัวควน 1 4 1 6 2 1 2 1 5
41 อนุบาลมะนัง 1 3 4 8 11 6 1 3 18
42 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 3 4 8 3 4 3 5 10
43 บ้านช่องไทร 1 3 1 5 5 0 4 2 9
44 ผังปาล์ม1 1 2 4 7 10 0 3 0 13
45 ผังปาล์ม 2 1 2 3 6 5 4 3 1 12
46 สมาคมเลขานุการสตรี 3 1 2 2 5 5 3 2 2 10
47 บ้านทุ่งวิมาน 1 2 1 4 5 1 0 0 6
48 บ้านควนสตอ 1 2 1 4 4 1 1 1 6
49 บ้านท่าแพ 1 2 1 4 4 0 2 1 6
50 อนุบาลท่าแพ 1 2 1 4 3 3 1 2 7
51 บ้านห้วยน้ำดำ 1 2 0 3 3 2 1 0 6
52 บ้านปากละงู 1 1 2 4 4 5 1 1 10
53 บ้านคลองสองปาก 1 1 1 3 4 1 0 1 5
54 อนุบาลรุ่งทิพย์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
55 บ้านท่าแลหลา 1 1 1 3 3 0 2 0 5
56 บ้านนาแก้ว 1 1 1 3 1 2 1 4 4
57 เทศบาล 4 1 1 0 2 3 0 0 2 3
58 บ้านควนเก 1 1 0 2 2 2 0 0 4
59 อนุบาลมุสลิมสตูล 1 0 1 2 5 3 0 1 8
60 นิคมพัฒนาผัง20 1 0 1 2 3 0 0 0 3
61 บ้านป่าแก่บ่อหิน 1 0 1 2 2 0 1 0 3
62 บ้านท่าชะมวง 1 0 0 1 4 1 0 1 5
63 บ้านทุ่งไหม้ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
64 บ้านเกาะสาหร่าย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
65 บ้านนาทอน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านดูสน 1 0 0 1 1 2 1 0 4
67 บ้านนาข่า 1 0 0 1 1 2 0 0 3
68 อนุบาลอรอนงค์ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
69 บ้านตูแตหรำ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
70 บ้านขอนคลาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านตันหยงโป 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านปิใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านวังพะเนียด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านหาดทรายยาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 อนุบาลควนกาหลง 0 3 4 7 6 3 4 3 13
76 บ้านตะโละใส 0 3 1 4 4 4 1 2 9
77 บ้านทุ่งบุหลัง 0 3 0 3 3 0 0 0 3
78 บ้านนางแก้ว 0 2 4 6 3 2 3 4 8
79 อนุบาลควนโดน 0 2 2 4 4 8 1 4 13
80 บ้านเขาจีน 0 2 0 2 6 0 1 0 7
81 สายเพชรศึกษา 0 1 2 3 2 1 3 2 6
82 นิคมพัฒนาภาคใต้2 0 1 2 3 1 2 2 1 5
83 ผังปาล์ม 3 0 1 1 2 3 4 1 4 8
84 อนุบาลทักษิณสยาม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
85 บ้านเกตรี 0 1 1 2 2 2 0 1 4
86 บ้านคลองน้ำเค็ม 0 1 1 2 2 1 1 2 4
87 วรรธนะสาร 0 1 1 2 2 1 0 0 3
88 บ้านดาหลำ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
89 บ้านเจ๊ะบิลัง 0 1 1 2 0 2 2 0 4
90 บ้านบ่อเจ็ดลูก 0 1 1 2 0 1 1 0 2
91 บ้านน้ำหรา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
92 บ้านบารายี 0 1 0 1 2 2 1 1 5
93 บ้านฉลุง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
94 บ้านไร่ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
95 เทศบาล 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2
96 บ้านสาครเหนือ 0 1 0 1 1 1 1 1 3
97 บ้านเกาะบูโหลน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
98 บ้านวังปริง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
99 บ้านโกตา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
100 บ้านควนฟ้าแลบ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านนาลาน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านปากปิง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านปาเต๊ะ 0 1 0 1 0 2 0 2 2
105 สุไหงอุเปวิทยา 0 1 0 1 0 1 1 0 2
106 บ้านสายควน 0 1 0 1 0 1 0 3 1
107 อนุบาลท่าแพพัฒนา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
108 บ้านท่าศิลา 0 0 2 2 3 2 2 0 7
109 บ้านป่าฝาง 0 0 2 2 2 1 1 0 4
110 วัดชมพูนิมิต 0 0 2 2 1 0 3 0 4
111 พรรษนันท์ศึกษา 0 0 2 2 0 3 0 3 3
112 บ้านเขาไคร 0 0 1 1 2 0 1 3 3
113 บ้านกาแบง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
115 บ้านปันจอร์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
116 บ้านสนกลาง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
117 ผังปาล์ม7 0 0 1 1 1 1 1 0 3
118 บ้านโคกพยอม 0 0 1 1 1 0 3 1 4
119 บ้านมะนัง 0 0 1 1 1 0 2 1 3
120 บ้านควนโต๊ะเหลง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
121 บ้านบากันโต๊ะทิด 0 0 1 1 1 0 0 1 1
122 นิคมพัฒนา ผัง 42 0 0 1 1 0 1 0 0 1
123 บ้านกุบังปะโหลด 0 0 0 0 2 3 0 2 5
124 บ้านทุ่งดินลุ่ม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านสาคร 0 0 0 0 1 2 1 2 4
126 บ้านในเมือง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
127 อนุบาลเพชรกาญจน์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
128 บ้านทางงอ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
129 บ้านกาเนะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านสวนเทศ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
131 บ้านควนล่อน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 บ้านหัวกาหมิง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
133 บ้านน้ำร้อน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
134 บ้านราไว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 บ้านตันหยงกลิง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
136 บ้านบูเกตยามู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 นิคมซอย10 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านทุ่งริ้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 วัดหน้าเมือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 เพียงหลวง 4 ฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านวังประจัน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
143 บ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147 0 0 0 0 0 0 1 1 1
144 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านทุ่งเสม็ดมิตรภาพที่ 114 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 อนุบาลอมรรัตน์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 อนุบาลโอบอ้อม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
148 บ้านปลักหว้า 0 0 0 0 0 0 0 2 0
149 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 บ้านบันนังปุเลา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 บ้านเกาะยวน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 209 189 168 566 554 255 162 158 971