สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสตูล 24 9 5 38 40 9 2 3 51
2 บ้านคลองขุด 10 15 9 34 32 7 6 5 45
3 ไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 10 1 1 12 12 0 1 2 13
4 เทศบาล 2 9 8 3 20 16 3 1 2 20
5 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 7 4 5 16 15 4 3 4 22
6 บ้านตำมะลังเหนือ 7 2 2 11 10 2 3 1 15
7 บ้านค่ายรวมมิตร 6 0 0 6 8 0 0 0 8
8 อนุบาลละงู 5 2 5 12 13 3 3 4 19
9 บ้านเหนือคลอง 5 0 1 6 5 4 3 1 12
10 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 4 6 6 16 12 9 4 7 25
11 นิคมพัฒนาผัง6 4 5 3 12 8 9 4 6 21
12 บ้านปากบารา 4 2 7 13 11 5 5 3 21
13 บ้านบ่อหิน 4 1 1 6 6 2 1 1 9
14 บ้านป่าพน 4 0 3 7 4 5 1 0 10
15 บ้านปากบาง 3 4 2 9 8 2 9 3 19
16 บ้านวังพระเคียน 3 4 1 8 7 3 0 0 10
17 บ้านบุโบย 3 2 1 6 7 2 0 1 9
18 บ้านวังสายทอง 3 2 1 6 6 2 1 2 9
19 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 3 1 0 4 5 1 0 0 6
20 นิคมพัฒนา ผัง 120 3 0 0 3 3 2 0 2 5
21 สตูลศานติศึกษา 2 4 4 10 9 5 3 2 17
22 บ้านแป-ระเหนือ 2 4 2 8 10 4 2 1 16
23 อนุบาลทุ่งหว้า 2 3 2 7 8 3 6 1 17
24 บ้านวังตง 2 3 2 7 2 5 5 2 12
25 บ้านหนองหอยโข่ง 2 2 1 5 6 1 0 0 7
26 บ้านใหม่ 2 1 2 5 4 3 1 1 8
27 บ้านไทรงาม 2 1 0 3 3 1 1 3 5
28 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 1 0 3 3 1 0 0 4
29 จงหัว 2 0 1 3 3 1 0 1 4
30 บ้านนาพญา 2 0 1 3 3 1 0 0 4
31 ผังปาล์ม4 2 0 0 2 2 3 0 0 5
32 บ้านกาลันยีตัน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านควน 1 5 3 9 11 2 1 0 14
34 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1 4 3 8 7 5 0 1 12
35 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 3 4 8 3 4 3 5 10
36 บ้านช่องไทร 1 3 1 5 5 0 4 2 9
37 บ้านทุ่งวิมาน 1 2 1 4 5 1 0 0 6
38 บ้านท่าแพ 1 2 1 4 4 0 2 1 6
39 อนุบาลท่าแพ 1 2 1 4 3 3 1 2 7
40 บ้านควนสตอ 1 2 1 4 3 1 1 1 5
41 บ้านห้วยน้ำดำ 1 2 0 3 3 2 1 0 6
42 บ้านทุ่งมะปรัง 1 1 3 5 1 1 3 4 5
43 บ้านปากละงู 1 1 2 4 4 5 1 1 10
44 อนุบาลเมืองสตูล 1 1 2 4 4 0 0 2 4
45 บ้านคลองสองปาก 1 1 1 3 4 1 0 1 5
46 อนุบาลรุ่งทิพย์ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
47 สมาคมเลขานุการสตรี 3 1 1 1 3 3 3 1 0 7
48 บ้านท่าแลหลา 1 1 1 3 3 0 1 0 4
49 บ้านนาแก้ว 1 1 1 3 1 2 1 4 4
50 เทศบาล 4 1 1 0 2 3 0 0 2 3
51 บ้านควนเก 1 1 0 2 2 2 0 0 4
52 อนุบาลมุสลิมสตูล 1 0 1 2 5 3 0 1 8
53 นิคมพัฒนาผัง20 1 0 1 2 3 0 0 0 3
54 บ้านทุ่งไหม้ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
55 บ้านเกาะสาหร่าย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
56 บ้านนาทอน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านดูสน 1 0 0 1 1 2 1 0 4
58 บ้านนาข่า 1 0 0 1 1 2 0 0 3
59 อนุบาลอรอนงค์ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
60 บ้านตันหยงโป 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านปิใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านวังพะเนียด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านลาหงา 0 4 2 6 8 6 3 4 17
64 บ้านตะโละใส 0 3 1 4 4 4 1 2 9
65 บ้านทุ่งบุหลัง 0 3 0 3 3 0 0 0 3
66 บ้านนางแก้ว 0 2 4 6 3 2 3 4 8
67 ผังปาล์ม 2 0 2 3 5 4 4 3 1 11
68 บ้านเขาจีน 0 2 0 2 6 0 1 0 7
69 อนุบาลมะนัง 0 1 4 5 9 5 1 3 15
70 ผังปาล์ม1 0 1 4 5 8 0 1 0 9
71 อนุบาลควนกาหลง 0 1 2 3 3 1 3 2 7
72 สายเพชรศึกษา 0 1 2 3 2 1 3 2 6
73 นิคมพัฒนาภาคใต้2 0 1 2 3 1 2 2 1 5
74 อนุบาลควนโดน 0 1 1 2 3 6 0 4 9
75 ผังปาล์ม 3 0 1 1 2 3 4 1 4 8
76 อนุบาลทักษิณสยาม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
77 บ้านเกตรี 0 1 1 2 2 2 0 1 4
78 บ้านดาหลำ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
79 บ้านเจ๊ะบิลัง 0 1 1 2 0 2 2 0 4
80 บ้านน้ำหรา 0 1 0 1 4 0 0 0 4
81 บ้านบารายี 0 1 0 1 2 1 1 1 4
82 บ้านฉลุง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
83 บ้านไร่ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
84 เทศบาล 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านทุ่งสภากาชาดฯ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
86 บ้านสาครเหนือ 0 1 0 1 1 1 1 1 3
87 บ้านเกาะบูโหลน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
88 บ้านวังปริง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
89 บ้านควนฟ้าแลบ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านนาลาน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านปากปิง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านหัวควน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านปาเต๊ะ 0 1 0 1 0 2 0 2 2
95 สุไหงอุเปวิทยา 0 1 0 1 0 1 1 0 2
96 บ้านสายควน 0 1 0 1 0 1 0 3 1
97 อนุบาลท่าแพพัฒนา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
98 บ้านท่าศิลา 0 0 2 2 3 2 2 0 7
99 บ้านป่าฝาง 0 0 2 2 2 1 1 0 4
100 พรรษนันท์ศึกษา 0 0 2 2 0 3 0 3 3
101 บ้านคลองน้ำเค็ม 0 0 1 1 2 1 0 2 3
102 บ้านเขาไคร 0 0 1 1 2 0 1 3 3
103 บ้านกาแบง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 วรรธนะสาร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
106 บ้านปันจอร์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
107 บ้านสนกลาง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
108 ผังปาล์ม7 0 0 1 1 1 1 1 0 3
109 บ้านโคกพยอม 0 0 1 1 1 0 3 1 4
110 บ้านมะนัง 0 0 1 1 1 0 2 1 3
111 บ้านควนโต๊ะเหลง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
112 บ้านบากันโต๊ะทิด 0 0 1 1 1 0 0 1 1
113 บ้านป่าแก่บ่อหิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
114 นิคมพัฒนา ผัง 42 0 0 1 1 0 1 0 0 1
115 บ้านบ่อเจ็ดลูก 0 0 1 1 0 0 1 0 1
116 บ้านท่าชะมวง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
117 บ้านกุบังปะโหลด 0 0 0 0 2 3 0 2 5
118 บ้านทุ่งดินลุ่ม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 บ้านสาคร 0 0 0 0 1 2 1 2 4
120 บ้านในเมือง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
121 อนุบาลเพชรกาญจน์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านทางงอ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 บ้านกาเนะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านสวนเทศ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
125 บ้านควนล่อน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
126 บ้านหัวกาหมิง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
127 บ้านน้ำร้อน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
128 บ้านราไว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
129 บ้านตันหยงกลิง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
130 บ้านบูเกตยามู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 นิคมซอย10 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านทุ่งริ้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านห้วยมะพร้าว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 วัดหน้าเมือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 เพียงหลวง 4 ฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านวังประจัน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
138 บ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147 0 0 0 0 0 0 1 1 1
139 บ้านตูแตหรำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านทุ่งเสม็ดมิตรภาพที่ 114 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 วัดชมพูนิมิต 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 อนุบาลอมรรัตน์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 อนุบาลโอบอ้อม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านปลักหว้า 0 0 0 0 0 0 0 2 0
146 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านบันนังปุเลา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านเกาะยวน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 175 167 151 493 496 233 143 149 872