สรุปเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสตูล 40 9 2 3 51
2 บ้านคลองขุด 32 7 6 5 45
3 เทศบาล 2 16 3 1 2 20
4 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 15 4 3 4 22
5 อนุบาลละงู 13 3 3 4 19
6 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 12 9 4 7 25
7 ไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 12 0 1 2 13
8 บ้านปากบารา 11 5 5 3 21
9 บ้านควน 11 2 1 0 14
10 บ้านแป-ระเหนือ 10 4 2 1 16
11 บ้านตำมะลังเหนือ 10 2 3 1 15
12 สตูลศานติศึกษา 9 5 3 2 17
13 อนุบาลมะนัง 9 5 1 3 15
14 นิคมพัฒนาผัง6 8 9 4 6 21
15 บ้านลาหงา 8 6 3 4 17
16 อนุบาลทุ่งหว้า 8 3 6 1 17
17 บ้านปากบาง 8 2 9 3 19
18 ผังปาล์ม1 8 0 1 0 9
19 บ้านค่ายรวมมิตร 8 0 0 0 8
20 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 7 5 0 1 12
21 บ้านวังพระเคียน 7 3 0 0 10
22 บ้านบุโบย 7 2 0 1 9
23 บ้านวังสายทอง 6 2 1 2 9
24 บ้านบ่อหิน 6 2 1 1 9
25 บ้านหนองหอยโข่ง 6 1 0 0 7
26 บ้านเขาจีน 6 0 1 0 7
27 บ้านเหนือคลอง 5 4 3 1 12
28 อนุบาลมุสลิมสตูล 5 3 0 1 8
29 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 5 1 0 0 6
30 บ้านทุ่งวิมาน 5 1 0 0 6
31 บ้านช่องไทร 5 0 4 2 9
32 บ้านปากละงู 4 5 1 1 10
33 บ้านป่าพน 4 5 1 0 10
34 ผังปาล์ม 2 4 4 3 1 11
35 บ้านตะโละใส 4 4 1 2 9
36 บ้านใหม่ 4 3 1 1 8
37 บ้านคลองสองปาก 4 1 0 1 5
38 บ้านท่าแพ 4 0 2 1 6
39 อนุบาลเมืองสตูล 4 0 0 2 4
40 อนุบาลรุ่งทิพย์ 4 0 0 0 4
41 บ้านน้ำหรา 4 0 0 0 4
42 อนุบาลควนโดน 3 6 0 4 9
43 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 3 4 3 5 10
44 ผังปาล์ม 3 3 4 1 4 8
45 อนุบาลท่าแพ 3 3 1 2 7
46 สมาคมเลขานุการสตรี 3 3 3 1 0 7
47 บ้านนางแก้ว 3 2 3 4 8
48 บ้านท่าศิลา 3 2 2 0 7
49 บ้านห้วยน้ำดำ 3 2 1 0 6
50 นิคมพัฒนา ผัง 120 3 2 0 2 5
51 อนุบาลควนกาหลง 3 1 3 2 7
52 บ้านไทรงาม 3 1 1 3 5
53 บ้านควนสตอ 3 1 1 1 5
54 จงหัว 3 1 0 1 4
55 บ้านท่าชะมวง 3 1 0 1 4
56 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 3 1 0 0 4
57 บ้านนาพญา 3 1 0 0 4
58 บ้านท่าแลหลา 3 0 1 0 4
59 เทศบาล 4 3 0 0 2 3
60 นิคมพัฒนาผัง20 3 0 0 0 3
61 บ้านทุ่งไหม้ 3 0 0 0 3
62 บ้านทุ่งบุหลัง 3 0 0 0 3
63 อนุบาลทักษิณสยาม 3 0 0 0 3
64 บ้านวังตง 2 5 5 2 12
65 บ้านกุบังปะโหลด 2 3 0 2 5
66 ผังปาล์ม4 2 3 0 0 5
67 บ้านเกตรี 2 2 0 1 4
68 บ้านควนเก 2 2 0 0 4
69 สายเพชรศึกษา 2 1 3 2 6
70 บ้านบารายี 2 1 1 1 4
71 บ้านป่าฝาง 2 1 1 0 4
72 บ้านคลองน้ำเค็ม 2 1 0 2 3
73 บ้านเกาะสาหร่าย 2 1 0 0 3
74 บ้านฉลุง 2 1 0 0 3
75 บ้านไร่ 2 0 2 0 4
76 บ้านเขาไคร 2 0 1 3 3
77 บ้านกาลันยีตัน 2 0 0 0 2
78 บ้านนาทอน 2 0 0 0 2
79 บ้านดาหลำ 2 0 0 0 2
80 เทศบาล 1 2 0 0 0 2
81 บ้านกาแบง 2 0 0 0 2
82 วรรธนะสาร 2 0 0 0 2
83 บ้านทุ่งดินลุ่ม 2 0 0 0 2
84 บ้านทุ่งสภากาชาดฯ 1 3 0 0 4
85 นิคมพัฒนาภาคใต้2 1 2 2 1 5
86 บ้านนาแก้ว 1 2 1 4 4
87 บ้านสาคร 1 2 1 2 4
88 บ้านดูสน 1 2 1 0 4
89 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 1 2 0 1 3
90 บ้านปันจอร์ 1 2 0 1 3
91 บ้านนาข่า 1 2 0 0 3
92 บ้านสนกลาง 1 2 0 0 3
93 บ้านทุ่งมะปรัง 1 1 3 4 5
94 บ้านสาครเหนือ 1 1 1 1 3
95 ผังปาล์ม7 1 1 1 0 3
96 บ้านในเมือง 1 1 1 0 3
97 อนุบาลอรอนงค์ 1 1 0 2 2
98 บ้านเกาะบูโหลน 1 1 0 0 2
99 บ้านโคกพยอม 1 0 3 1 4
100 บ้านมะนัง 1 0 2 1 3
101 บ้านควนโต๊ะเหลง 1 0 1 1 2
102 บ้านวังปริง 1 0 1 0 2
103 อนุบาลเพชรกาญจน์ 1 0 1 0 2
104 บ้านบากันโต๊ะทิด 1 0 0 1 1
105 บ้านทางงอ 1 0 0 1 1
106 บ้านตันหยงโป 1 0 0 0 1
107 บ้านปิใหญ่ 1 0 0 0 1
108 บ้านวังพะเนียด 1 0 0 0 1
109 บ้านควนฟ้าแลบ 1 0 0 0 1
110 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1 0 0 0 1
111 บ้านนาลาน 1 0 0 0 1
112 บ้านปากปิง 1 0 0 0 1
113 บ้านหัวควน 1 0 0 0 1
114 บ้านป่าแก่บ่อหิน 1 0 0 0 1
115 บ้านกาเนะ 1 0 0 0 1
116 พรรษนันท์ศึกษา 0 3 0 3 3
117 บ้านสวนเทศ 0 3 0 0 3
118 บ้านเจ๊ะบิลัง 0 2 2 0 4
119 บ้านปาเต๊ะ 0 2 0 2 2
120 บ้านควนล่อน 0 2 0 0 2
121 บ้านหัวกาหมิง 0 2 0 0 2
122 บ้านน้ำร้อน 0 1 2 0 3
123 สุไหงอุเปวิทยา 0 1 1 0 2
124 บ้านราไว 0 1 1 0 2
125 บ้านสายควน 0 1 0 3 1
126 บ้านตันหยงกลิง 0 1 0 1 1
127 อนุบาลท่าแพพัฒนา 0 1 0 0 1
128 นิคมพัฒนา ผัง 42 0 1 0 0 1
129 บ้านบูเกตยามู 0 1 0 0 1
130 นิคมซอย10 0 1 0 0 1
131 บ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา 0 1 0 0 1
132 บ้านทุ่งริ้น 0 1 0 0 1
133 บ้านห้วยมะพร้าว 0 1 0 0 1
134 วัดหน้าเมือง 0 1 0 0 1
135 เพียงหลวง 4 ฯ 0 1 0 0 1
136 บ้านวังประจัน 0 0 2 0 2
137 บ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147 0 0 1 1 1
138 บ้านบ่อเจ็ดลูก 0 0 1 0 1
139 บ้านตูแตหรำ 0 0 1 0 1
140 บ้านทุ่ง 0 0 1 0 1
141 บ้านทุ่งเสม็ดมิตรภาพที่ 114 0 0 1 0 1
142 วัดชมพูนิมิต 0 0 1 0 1
143 อนุบาลอมรรัตน์ 0 0 1 0 1
144 อนุบาลโอบอ้อม 0 0 1 0 1
145 บ้านปลักหว้า 0 0 0 2 0
146 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 0 0 0 1 0
147 บ้านบันนังปุเลา 0 0 0 1 0
148 บ้านเกาะยวน 0 0 0 1 0
รวม 496 233 143 149 1,021