สรุปเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสตูล 41 10 2 3 53
2 บ้านคลองขุด 34 7 7 5 48
3 อนุบาลละงู 16 6 3 4 25
4 เทศบาล 2 16 3 1 2 20
5 บ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 15 6 4 4 25
6 บ้านควน 15 2 2 1 19
7 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 13 9 4 7 26
8 บ้านปากบารา 12 5 5 3 22
9 บ้านแป-ระเหนือ 12 4 2 1 18
10 ไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 12 0 1 2 13
11 อนุบาลมะนัง 11 6 1 3 18
12 บ้านปากบาง 10 3 10 4 23
13 บ้านตำมะลังเหนือ 10 2 3 2 15
14 ผังปาล์ม1 10 0 3 0 13
15 บ้านลาหงา 9 7 3 4 19
16 สตูลศานติศึกษา 9 5 3 2 17
17 นิคมพัฒนาผัง6 8 9 4 6 21
18 อนุบาลทุ่งหว้า 8 4 7 1 19
19 บ้านวังพระเคียน 8 3 0 0 11
20 บ้านบ่อหิน 8 2 1 1 11
21 บ้านหนองหอยโข่ง 8 1 0 0 9
22 อนุบาลเมืองสตูล 8 0 0 2 8
23 บ้านค่ายรวมมิตร 8 0 0 0 8
24 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 7 5 0 1 12
25 บ้านทุ่งสภากาชาดฯ 7 3 0 1 10
26 บ้านบุโบย 7 3 0 1 10
27 อนุบาลควนกาหลง 6 3 4 3 13
28 บ้านวังสายทอง 6 2 2 2 10
29 บ้านเขาจีน 6 0 1 0 7
30 บ้านเหนือคลอง 5 4 3 1 12
31 ผังปาล์ม 2 5 4 3 1 12
32 สมาคมเลขานุการสตรี 3 5 3 2 2 10
33 อนุบาลมุสลิมสตูล 5 3 0 1 8
34 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 5 1 0 0 6
35 บ้านทุ่งวิมาน 5 1 0 0 6
36 บ้านช่องไทร 5 0 4 2 9
37 อนุบาลควนโดน 4 8 1 4 13
38 บ้านปากละงู 4 5 1 1 10
39 บ้านป่าพน 4 5 1 0 10
40 บ้านตะโละใส 4 4 1 2 9
41 บ้านใหม่ 4 4 1 1 9
42 บ้านควนสตอ 4 1 1 1 6
43 บ้านคลองสองปาก 4 1 0 1 5
44 บ้านท่าชะมวง 4 1 0 1 5
45 บ้านนาพญา 4 1 0 0 5
46 บ้านท่าแพ 4 0 2 1 6
47 อนุบาลรุ่งทิพย์ 4 0 0 0 4
48 บ้านน้ำหรา 4 0 0 0 4
49 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 3 4 3 5 10
50 ผังปาล์ม 3 3 4 1 4 8
51 อนุบาลท่าแพ 3 3 1 2 7
52 ผังปาล์ม4 3 3 0 0 6
53 บ้านนางแก้ว 3 2 3 4 8
54 บ้านท่าศิลา 3 2 2 0 7
55 บ้านห้วยน้ำดำ 3 2 1 0 6
56 นิคมพัฒนา ผัง 120 3 2 0 2 5
57 บ้านไทรงาม 3 1 1 3 5
58 จงหัว 3 1 0 1 4
59 บ้านห้วยมะพร้าว 3 1 0 0 4
60 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 3 1 0 0 4
61 บ้านท่าแลหลา 3 0 2 0 5
62 เทศบาล 4 3 0 0 2 3
63 นิคมพัฒนาผัง20 3 0 0 0 3
64 บ้านทุ่งไหม้ 3 0 0 0 3
65 บ้านทุ่งบุหลัง 3 0 0 0 3
66 อนุบาลทักษิณสยาม 3 0 0 0 3
67 บ้านวังตง 2 5 5 2 12
68 บ้านกุบังปะโหลด 2 3 0 2 5
69 บ้านทุ่งมะปรัง 2 2 3 5 7
70 บ้านบารายี 2 2 1 1 5
71 บ้านเกตรี 2 2 0 1 4
72 บ้านควนเก 2 2 0 0 4
73 สายเพชรศึกษา 2 1 3 2 6
74 บ้านหัวควน 2 1 2 1 5
75 บ้านคลองน้ำเค็ม 2 1 1 2 4
76 บ้านป่าฝาง 2 1 1 0 4
77 บ้านเกาะสาหร่าย 2 1 0 0 3
78 วรรธนะสาร 2 1 0 0 3
79 บ้านฉลุง 2 1 0 0 3
80 บ้านไร่ 2 0 2 0 4
81 บ้านเขาไคร 2 0 1 3 3
82 บ้านป่าแก่บ่อหิน 2 0 1 0 3
83 บ้านกาลันยีตัน 2 0 0 0 2
84 บ้านนาทอน 2 0 0 0 2
85 บ้านดาหลำ 2 0 0 0 2
86 เทศบาล 1 2 0 0 0 2
87 บ้านกาแบง 2 0 0 0 2
88 บ้านทุ่งดินลุ่ม 2 0 0 0 2
89 นิคมพัฒนาภาคใต้2 1 2 2 1 5
90 บ้านนาแก้ว 1 2 1 4 4
91 บ้านสาคร 1 2 1 2 4
92 บ้านดูสน 1 2 1 0 4
93 บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 1 2 0 1 3
94 บ้านปันจอร์ 1 2 0 1 3
95 บ้านนาข่า 1 2 0 0 3
96 บ้านสนกลาง 1 2 0 0 3
97 บ้านสาครเหนือ 1 1 1 1 3
98 ผังปาล์ม7 1 1 1 0 3
99 บ้านในเมือง 1 1 1 0 3
100 อนุบาลอรอนงค์ 1 1 0 2 2
101 บ้านเกาะบูโหลน 1 1 0 0 2
102 บ้านโคกพยอม 1 0 3 1 4
103 วัดชมพูนิมิต 1 0 3 0 4
104 บ้านมะนัง 1 0 2 1 3
105 บ้านควนโต๊ะเหลง 1 0 1 1 2
106 บ้านตูแตหรำ 1 0 1 0 2
107 บ้านวังปริง 1 0 1 0 2
108 บ้านโกตา 1 0 1 0 2
109 อนุบาลเพชรกาญจน์ 1 0 1 0 2
110 บ้านบากันโต๊ะทิด 1 0 0 1 1
111 บ้านทางงอ 1 0 0 1 1
112 บ้านขอนคลาน 1 0 0 0 1
113 บ้านตันหยงโป 1 0 0 0 1
114 บ้านปิใหญ่ 1 0 0 0 1
115 บ้านวังพะเนียด 1 0 0 0 1
116 บ้านหาดทรายยาว 1 0 0 0 1
117 บ้านควนฟ้าแลบ 1 0 0 0 1
118 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1 0 0 0 1
119 บ้านนาลาน 1 0 0 0 1
120 บ้านปากปิง 1 0 0 0 1
121 บ้านกาเนะ 1 0 0 0 1
122 บ้านสวนเทศ 0 4 0 0 4
123 พรรษนันท์ศึกษา 0 3 0 3 3
124 บ้านเจ๊ะบิลัง 0 2 2 0 4
125 บ้านปาเต๊ะ 0 2 0 2 2
126 บ้านควนล่อน 0 2 0 0 2
127 บ้านหัวกาหมิง 0 2 0 0 2
128 บ้านน้ำร้อน 0 1 2 0 3
129 บ้านบ่อเจ็ดลูก 0 1 1 0 2
130 สุไหงอุเปวิทยา 0 1 1 0 2
131 บ้านราไว 0 1 1 0 2
132 บ้านสายควน 0 1 0 3 1
133 บ้านตันหยงกลิง 0 1 0 1 1
134 อนุบาลท่าแพพัฒนา 0 1 0 0 1
135 นิคมพัฒนา ผัง 42 0 1 0 0 1
136 บ้านบูเกตยามู 0 1 0 0 1
137 นิคมซอย10 0 1 0 0 1
138 บ้านคีรีวง สาขาบ้านราวปลา 0 1 0 0 1
139 บ้านทุ่งริ้น 0 1 0 0 1
140 วัดหน้าเมือง 0 1 0 0 1
141 เพียงหลวง 4 ฯ 0 1 0 0 1
142 บ้านวังประจัน 0 0 2 0 2
143 บ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147 0 0 1 1 1
144 บ้านทุ่ง 0 0 1 0 1
145 บ้านทุ่งเสม็ดมิตรภาพที่ 114 0 0 1 0 1
146 อนุบาลอมรรัตน์ 0 0 1 0 1
147 อนุบาลโอบอ้อม 0 0 1 0 1
148 บ้านปลักหว้า 0 0 0 2 0
149 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 0 0 0 1 0
150 บ้านบันนังปุเลา 0 0 0 1 0
151 บ้านเกาะยวน 0 0 0 1 0
รวม 554 255 162 158 1,129