หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านควน สนามหลังอาคาร 5 28 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควน สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 29 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควน สนามหลังอาคาร 5 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านควน ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 2 ชั้น 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควน ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 2 ชั้น 30 ส.ค. 2556 13.00 - 15.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควน ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 2 ชั้น 30 ส.ค. 2556 15.00 - 17.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควน ห้องสมุด อาคาร 6 28 ส.ค. 2556 08.30 - 15.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควน ห้องสมุด อาคาร 6 29 ส.ค. 2556 08.30 - 15.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านควน ห้องสมุด อาคาร 6 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควน ห้องสมุด อาคาร 6 30 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านควน ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 2 ชั้น 28 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควน ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 2 ชั้น 29 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านควน ห้อง ป.6/1 อาคาร 6 28 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควน ห้อง ป.6/1 อาคาร 6 29 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านควน ห้องซาวด์แล็บ ชั้น 2 อาคาร 2 ชั้น 28 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควน ห้องซาวด์แล็บ ชั้น 2 อาคาร 2 ชั้น 29 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านควน ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 2 ชั้น 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควน ห้อง ป.6/1 อาคาร 6 30 ส.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านควน สนามหน้าเสาธง 29 ส.ค. 2556 13.00 - 15.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควน สนามหน้าเสาธง 29 ส.ค. 2556 13.00 - 15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 นายนภดล ยิ่งยงสกุล 0894686139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]