หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องป.6/1 ,ป.6/2 ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น 28 ส.ค. 2556 13.00 -16.30
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.6/1,ป.6/2 ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น 29 ส.ค. 2556 08.30 -12.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ม.3 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 28 ส.ค. 2556 13.00 -16.30
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ม.3 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 29 ส.ค. 2556 08.30 -12.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ม.3 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 29 ส.ค. 2556 13.00 -16.30
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ม.3 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 30 ส.ค. 2556 08.30 -12.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.6/1,ป.6/2 ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น 29 ส.ค. 2556 13.00 -16.30
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.6/1,ป.6/2 ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.6/1,ป.6/2 ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น 30 ส.ค. 2556 13.00 -16.30
-
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.6/3,ม.1/2 ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น 30 ส.ค. 2556 13.00 -16.30
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องภาษาไทย ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องภาษาไทย ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 30 ส.ค. 2556 13.00 -16.30
-
13 724 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.1 ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.6/3,ม.1/2 ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น 28 ส.ค. 2556 13.00 -16.30
-
14 725 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.2 ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.6/3,ม.1/2 ชั้น3 อาคาร 3 ชั้น 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
15 726 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.4 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.6/3,ม.1/2 ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น 29 ส.ค. 2556 13.00 -16.30
-
16 727 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ป.5 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.6/3,ม.1/2 ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น 30 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
17 728 การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.1 ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ม.3 ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 30 ส.ค. 2556 13.00 -16.30
-
18 729 การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.2 ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องภาษาไทย ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 28 ส.ค. 2556 13.00 -16.30
-
19 730 การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.4 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องภาษาไทย ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 29 ส.ค. 2556 08.30 - 12.00
-
20 731 การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้น ป.5 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องภาษาไทย ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น 29 ส.ค. 2556 13.00 -16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 นายนภดล ยิ่งยงสกุล 0894686139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]