หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสานนท์ สุขศรี   0812763052
2 โรงเรียนบ้านควน ตำบลบ้านควน นายอดุลย์ เลิศอริยะพงศ์กุล   0819907567
3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสุทธิ สายสุนีย์   0819697266

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 นายนภดล ยิ่งยงสกุล 0894686139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]