ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 22 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 22 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 21 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 21 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 12 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 9 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 6 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดหัวยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 5 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน