ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง เขต 1 70.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ระนอง เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง เขต 1 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านราชกรูด สพป. ระนอง เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง เขต 1 64.3 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ระนอง เขต 1 63.8 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง เขต 1 58.8 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนกระบุรี สพป. ระนอง เขต 1 58.4 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ สพป. ระนอง เขต 1 56.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง เขต 1 56.5 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง เขต 1 56.2 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านกำพวน สพป. ระนอง เขต 1 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา สพป. ระนอง เขต 1 56 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา สพป. ระนอง เขต 1 56 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง เขต 1 56 เข้าร่วม 17  
21 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง เขต 1 55.1 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองเงิน สพป. ระนอง เขต 1 55 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ระนอง เขต 1 54.8 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านบางมัน สพป. ระนอง เขต 1 54 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง เขต 1 54 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านหินวัว สพป. ระนอง เขต 1 54 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. ระนอง เขต 1 52.7 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ระนอง เขต 1 52.1 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง เขต 1 52 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม สพป. ระนอง เขต 1 51 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง เขต 1 51 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านบกกราย สพป. ระนอง เขต 1 49.8 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง เขต 1 48 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง สพป. ระนอง เขต 1 46.3 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. ระนอง เขต 1 46 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านบางนอน สพป. ระนอง เขต 1 44 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านบางริ้น สพป. ระนอง เขต 1 43 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 สพป. ระนอง เขต 1 43 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง เขต 1 43 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สพป. ระนอง เขต 1 42.4 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านรังแตน สพป. ระนอง เขต 1 41.4 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. ระนอง เขต 1 41 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสหายวิทย์ สพป. ระนอง เขต 1 41 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านคลองของ สพป. ระนอง เขต 1 39 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง เขต 1 39 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง เขต 1 37 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง เขต 1 36 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล สพป. ระนอง เขต 1 35 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง เขต 1 32.5 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา สพป. ระนอง เขต 1 32 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านหินช้าง สพป. ระนอง เขต 1 32 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง สพป. ระนอง เขต 1 30.5 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนวัดช่องลม สพป. ระนอง เขต 1 27 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร สพป. ระนอง เขต 1 - -  
55 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย สพป. ระนอง เขต 1 - -  
56 โรงเรียนบ้านบางสองรา สพป. ระนอง เขต 1 - -  
57 โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. ระนอง เขต 1 - -  
58 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. ระนอง เขต 1 - -  
59 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา สพป. ระนอง เขต 1 - -  
60 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน