หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
วันที่ 24 เดือน สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
-
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
-
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
-
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 5 (3 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 522 24 ส.ค. 2556 09.00-10.00 คำศัพท์ที่ใช้ควรอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 5 (3 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 522 24 ส.ค. 2556 10.00-11.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 5 (3 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 522 24 ส.ค. 2556 11.00-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 5 (3 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 522 24 ส.ค. 2556 13.00-14.30 การเเต่งกายชุดนักเรียนโดยไม่มีอุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 5 (3 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 522 24 ส.ค. 2556 14.30-16.00 การเเต่งกายชุดนักเรียนโดยไม่มีอุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 5 (3 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 523 24 ส.ค. 2556 13.00-14.30
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 5 (3 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 523 24 ส.ค. 2556 14.30-16.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
-
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
-
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
-
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]