หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญา เด็กพัทลุง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 723 การเล่านิทานประกอบสื่อ ช่วงอายุ 3-4 ปี (ศพด.) ปฐมวัย ห้องประชุม Phatthalung Convention hall ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 5 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-
2 724 การปั้นดินน้ำมันแบบลอยตัว ช่วงอายุ 3-4 ปี (ศพด.) ปฐมวัย ห้องประชุม Phatthalung Convention hall ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 4 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
3 725 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ช่วงอายุ 3-4 ปี (ศพด.) ปฐมวัย ห้องประชุม Phatthalung Convention hall ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 4 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
4 726 การวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ ช่วงอายุ 3-4 ปี (ศพด.) ปฐมวัย ห้องประชุม Phatthalung Convention hall ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 5 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-
5 727 แดนเซอร์ ช่วงอายุ 3-4 ปี (ศพด.) ปฐมวัย บริเวณหน้าศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
6 728 ฮูลาฮุป ช่วงอายุ 3-4 ปี ช่วงอายุ 3-4 ปี (ศพด.) ปฐมวัย บริเวณหน้าศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 4 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
7 729 การเล่านิทานประกอบสื่อ ช่วงอายุ 5-6 ปี (ศพด.) ปฐมวัย ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ห้องประชุม Phatthalung Convention hall 5 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-
8 730 การปั้นดินน้ำมันแบบลอยตัว ช่วงอายุ 5-6 ปี (ศพด.) ปฐมวัย ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ห้องประชุม Phatthalung Convention hall 4 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
9 731 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ช่วงอายุ 5-6 ปี (ศพด.) ปฐมวัย ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ห้องประชุม Phatthalung Convention hall 4 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
10 732 การวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ ช่วงอายุ 5-6 ปี (ศพด.) ปฐมวัย ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ห้องประชุม Phatthalung Convention hall 5 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-
11 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 5 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
12 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ห้อง E-Class และห้องสมุด 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 733 แดนเซอร์ ช่วงอายุ 5-6 ปี (ศพด.) ปฐมวัย ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เวที 2 หน้าศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่่วนจังหวัดพัทลุง 5 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
15 734 ฮูลาฮุป ช่วงอายุ 5-6 ปี (ศพด.) ปฐมวัย ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เวที 2 หน้าศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่่วนจังหวัดพัทลุง 4 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]