หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ ศูนย์เครือข่ายทุกเครือข่าย
ระหว่าง วันที่ 7 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำฯ(กลุ่มสาระสังคมฯ) อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.5/1-ป.5/2 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำฯ(กลุ่มสาระสังคมฯ) อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป5/1,5/2,6/1,6/2 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะปำฯ(กลุ่มสาระสังคมฯ) อาคาร 1 ห้อง ป.5/1,5/2,6/1 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำฯ(กลุ่มสาระสังคมฯ) อาคาร 2 ห้อง ห้อง ม.1/1 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำฯ(กลุ่มสาระสังคมฯ) อาคาร 2 ห้อง ห้อง ม.1/1,1/2 ม.2/1 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะปำฯ(กลุ่มสาระสังคมฯ) อาคาร 2 ห้อง ห้อง ม.1/1,1/2 ม.2/1 10 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำฯ(กลุ่มสาระสังคมฯ) อาคาร 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำฯ(กลุ่มสาระสังคมฯ) อาคารอเนกประสงค์ 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำฯ(กลุ่มสาระสังคมฯ) อาคารอเนกประสงค์ 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำฯ(กลุ่มสาระสังคมฯ) อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะปำฯ(กลุ่มสาระสังคมฯ) อาคารอเนกประสงค์ 9 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางคู อาคารอเนกประสงค์ 9 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางคู อาคารอเนกประสงค์ 10 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางคู อาคารอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบางคู ห้องประชุม 9 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โทร. 076-211591 ต่อ 22 , 23
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]