ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9
ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3
ณ สนามกีฬา อบจ. นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 3 - 6 กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
5 โรงเรียนบ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
6 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน