ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9
ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3
ณ สนามกีฬา อบจ. นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 3 - 6 กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.64 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.97 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.63 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดควนใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.65 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.63 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านด่าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.96 เงิน 8  
9 โรงเรียนสุนทราภิบาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75.3 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะสุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.32 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านวังหอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.3 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.89 เงิน 12  
13 โรงเรียนหลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.63 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
15 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน