หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑๐
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๓
ณ อ.จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ - กันยายน ๒๕๕๗

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 1, 2 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (21 ทีม) ผู้เข้าแข่งขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อนเวลา 20 นาที
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 5 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (23 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 3 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (6 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 5 3 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (28 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ศิลปะ ห้อง 4 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (28 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 5 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (11 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 1 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (10 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 5 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (9 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 2, 3, 4 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (26 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 1, 2, 3, 4, 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (27 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 5 6 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (9 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้อง ศิลปะ 5 5 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (11 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 1, 2, 3, 4 5 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (23 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 1, 2, 3, 4 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (27 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เต็นท์ศิลปะ ห้อง ศิลปะ 3 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (4 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้องใต้อัฒจันทร์ ห้อง ที่ 4 3 ก.ย. 2556 09.30-12.00 (3 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้องใต้อัฒจันทร์ ห้อง ที่ 4 3 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (3 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้องใต้อัฒจันทร์ ห้อง ที่ 4 3 ก.ย. 2556 09.00-09.30 (1 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
-
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้องใต้อัฒจันทร์ ห้อง ที่ 4 4 ก.ย. 2556 14.30-16.00 (3 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้องใต้อัฒจันทร์ ห้อง ที่ 4 4 ก.ย. 2556 13.30-14.30 (3 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้องใต้อัฒจันทร์ ห้อง ที่ 4 4 ก.ย. 2556 13.00-13.30 (1 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้องใต้อัฒจันทร์ ห้อง ที่ 4 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (3 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
-
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้องใต้ถุนอัฒจันทร์ ห้อง ที่ 4 5 ก.ย. 2556 13.00-14.00 (2 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้องใต้อัฒจันทร์ ห้อง ที่ 4 5 ก.ย. 2556 14.00-14.30 (1 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้องใต้ถุนอัฒจันทร์ ห้อง ที่ 4 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (7 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
-
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้องใต้อัฒจันทร์ ห้อง ที่ 4 5 ก.ย. 2556 15.00-16.00 (1 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
-
-
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
-
-
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
-
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
-
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
-
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช ห้องใต้อัฒจันทร์ ห้อง ที่ 4 5 ก.ย. 2556 14.00-15.00 (1 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
-
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
-
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
-
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (17 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 3 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (6 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 3 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (28 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (14 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (12 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 5 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (20 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 5 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (5 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 5 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (9 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (2 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (1 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (7 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (4 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (16 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (3 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 6 ก.ย. 2556 12.00-16.00 (23 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 6 ก.ย. 2556 09.00-12.00 (6 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (2 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวที 3 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00 (1 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวทีกลาง 3 ก.ย. 2556 09.00-10.30 (9 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวทีกลาง 3 ก.ย. 2556 10.30=11.00 (2 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวทีกลาง 3 ก.ย. 2556 11.00=12.00 (8 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวทีกลาง 3 ก.ย. 2556 14.30-15.00 (1 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวทีกลาง 3 ก.ย. 2556 13.00-14.30 (5 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวทีกลาง 3 ก.ย. 2556 15.00-15.30 (1 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช เวทีการแสดง ห้อง เวทีกลาง 3 ก.ย. 2556 15.30-16.00 (2 ทีม) ให้ผู้เข้าแขงขันไปถึงสถานที่แข่งขันก่อน 20 นาที
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมบริหารการจัดการสารสนเทศ งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ :
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]