สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดจันดี 14 5 8 27 21 34 25 14 80
2 วัดวังรีบุญเลิศ 9 8 5 22 17 19 6 8 42
3 ชุมชนบ้านนาวา 8 7 3 18 23 15 20 14 58
4 รัตนศึกษา 8 3 0 11 11 2 3 1 16
5 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 6 6 6 18 22 16 11 10 49
6 วัดท่ายาง 6 6 2 14 13 8 12 9 33
7 วัดควนสูง 6 3 2 11 10 7 2 1 19
8 บ้านไร่มุสลิม 4 3 2 9 9 6 0 1 15
9 วัดหน้าเขา 4 3 1 8 13 12 10 5 35
10 วัดเขาโร 4 2 1 7 7 15 1 7 23
11 ประชาอุทิศมูลนิธิ 4 1 1 6 7 2 4 6 13
12 บ้านห้วยกลาง 4 1 0 5 6 4 7 3 17
13 บ้านบางตะเภา 4 0 3 7 6 12 9 11 27
14 ฉวาง 4 0 0 4 3 3 1 3 7
15 บ้านคลองเสาเหนือ 3 3 3 9 11 7 6 7 24
16 บ้านควนประชาสรรค์ 3 2 0 5 7 7 7 4 21
17 ชุมชนบ้านไทรห้อง 3 2 0 5 7 4 4 5 15
18 บ้านบนควน 3 1 3 7 6 14 8 5 28
19 บ้านไสส้าน 3 1 1 5 5 11 4 8 20
20 วัดประดิษฐาราม 3 0 1 4 4 5 10 9 19
21 ชุมชนบ้านหน้าเขา 3 0 0 3 5 2 1 1 8
22 สังวาลย์วิทย์ ๗ 2 5 7 14 24 15 11 16 50
23 บ้านนา 2 5 2 9 9 6 1 7 16
24 บ้านชายคลอง 2 4 1 7 8 3 2 1 13
25 บ้านเกาะขวัญ 2 3 3 8 9 10 6 10 25
26 บ้านทุ่งกรวด 2 3 2 7 11 8 4 6 23
27 บ้านน้ำพุ 2 2 3 7 7 5 5 2 17
28 บ้านหนองเจ 2 2 1 5 6 3 2 1 11
29 บ้านคอกช้าง 2 2 0 4 4 4 5 5 13
30 บ้านไสใหญ่ 2 1 3 6 6 7 8 7 21
31 วัดมังคลาราม 2 1 2 5 4 6 2 4 12
32 หมู่บ้านป่าไม้ 2 1 1 4 6 15 9 4 30
33 วัดไม้เรียง 2 1 0 3 6 4 0 0 10
34 บ้านวังหิน 2 1 0 3 5 7 5 5 17
35 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 2 1 0 3 4 8 6 3 18
36 บ้านนาเส 2 0 1 3 6 7 3 2 16
37 องค์การสวนยาง 3 2 0 1 3 3 4 2 5 9
38 องค์การสวนยาง 1 2 0 1 3 2 3 3 3 8
39 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1 4 5 10 17 9 6 11 32
40 วัดธรรมเผด็จ 1 4 1 6 9 4 0 0 13
41 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 1 4 1 6 5 2 5 4 12
42 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 1 3 6 10 9 13 7 7 29
43 วัดลำนาว 1 3 1 5 9 11 5 5 25
44 วัดวังหีบ 1 3 1 5 6 4 3 6 13
45 บ้านนาพา 1 3 1 5 6 4 3 3 13
46 บ้านสามัคคีธรรม 1 2 5 8 10 4 9 10 23
47 บ้านสระนางมโนราห์ 1 2 4 7 5 9 2 9 16
48 วิทยานุเคราะห์ 1 2 2 5 6 7 3 3 16
49 ตันติวัตร 1 2 2 5 6 6 4 5 16
50 บ้านทอนวังปราง 1 2 1 4 4 4 6 5 14
51 วัดทุ่งนาใหม่ 1 2 1 4 4 1 0 1 5
52 บ้านวังยวน 1 2 0 3 7 2 3 4 12
53 บ้านแพรกกลาง 1 1 2 4 6 0 5 5 11
54 วัดกะโสม 1 1 2 4 2 1 2 9 5
55 กาญจนศึกษา 1 1 1 3 3 6 0 4 9
56 บ้านกุยเหนือ 1 1 1 3 2 7 1 2 10
57 บ้านไสโป๊ะ 1 1 1 3 2 2 0 3 4
58 เสริมปัญญา 1 1 0 2 5 3 3 2 11
59 บ้านปากน้ำ 1 1 0 2 4 2 3 7 9
60 วัดเทวสิทธิ์ 1 1 0 2 4 0 2 7 6
61 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 1 1 0 2 3 3 0 2 6
62 ชุมชนบ้านสี่แยก 1 1 0 2 2 3 5 6 10
63 บ้านหน้าเขา 1 0 2 3 5 4 3 1 12
64 บ้านไสโคกเกาะ 1 0 2 3 4 7 7 2 18
65 วัดโคกหาด 1 0 2 3 4 3 6 13 13
66 บ้านบ่อปลา 1 0 1 2 6 2 2 1 10
67 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 0 1 2 5 5 7 2 17
68 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 1 0 1 2 4 4 4 3 12
69 บ้านโคกมะขาม 1 0 1 2 4 2 4 5 10
70 บ้านปากแพรก 1 0 1 2 4 2 2 0 8
71 วัดสามัคคีนุกูล 1 0 0 1 5 5 5 1 15
72 ชุมชนบ้านปากเสียว 1 0 0 1 4 5 2 2 11
73 พรรณราชลเขต 1 0 0 1 3 3 2 0 8
74 สมสรร 1 0 0 1 3 2 1 3 6
75 บ้านเขาตาว 1 0 0 1 3 2 0 4 5
76 วัดสุวรรณคีรี 1 0 0 1 3 1 4 1 8
77 บ้านควนลำภู 1 0 0 1 3 0 2 0 5
78 วัดขนาน 1 0 0 1 2 4 5 2 11
79 วัดควนยูง ฉวาง 1 0 0 1 2 4 4 2 10
80 บ้านคลองโอม 1 0 0 1 2 4 3 0 9
81 บ้านนาพรุ 1 0 0 1 2 0 0 3 2
82 วัดเสม็ดจวน 1 0 0 1 1 4 1 2 6
83 บ้านบ่อมอง 1 0 0 1 1 2 2 2 5
84 บ้านคลองจัง 1 0 0 1 1 0 0 2 1
85 ชุมชนวัดอัมพวัน 0 4 1 5 6 4 4 9 14
86 บ้านวังยาว 0 3 0 3 6 3 0 1 9
87 เจริญวิทย์ 0 2 1 3 5 5 4 0 14
88 บ้านน้ำตก 0 2 0 2 4 4 4 8 12
89 บ้านทะเลสองห้อง 0 1 3 4 5 9 5 2 19
90 บ้านไสยูงปัก 0 1 1 2 4 4 6 2 14
91 บ้านหนองยาง 0 1 1 2 4 2 3 0 9
92 บ้านจำปา 0 1 1 2 4 2 0 4 6
93 องค์การสวนยาง 2 0 1 1 2 4 1 0 1 5
94 บ้านหนองใหญ่ 0 1 1 2 3 6 8 7 17
95 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 0 1 1 2 3 0 0 1 3
96 มหาราช ๓ 0 1 1 2 2 4 0 0 6
97 บ้านควนอวดพัน 0 1 1 2 2 0 1 1 3
98 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 0 1 0 1 3 3 6 7 12
99 วัดมะนาวหวาน 0 1 0 1 2 3 4 0 9
100 วัดเขากลาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 ไพบูลย์วิทยา 0 1 0 1 1 5 5 2 11
102 วัดนิคมคีรี 0 1 0 1 1 3 3 0 7
103 วัดก้างปลา 0 1 0 1 1 2 2 2 5
104 บ้านนาตำเสา 0 1 0 1 1 2 1 0 4
105 บ้านนาปราน 0 1 0 1 1 1 1 0 3
106 อนุบาลพิปูนวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 วัดกะเปียด 0 0 4 4 8 14 10 8 32
108 วัดหนองดี 0 0 2 2 2 2 1 2 5
109 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 0 0 1 1 6 3 4 9 13
110 เจริญวิทยา 0 0 1 1 4 8 4 2 16
111 วัดควนสระบัว 0 0 1 1 3 3 0 1 6
112 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 0 0 1 1 3 2 1 2 6
113 บ้านคลองงา 0 0 1 1 3 1 3 1 7
114 ราชเวชพิศาล 0 0 1 1 3 1 0 2 4
115 วัดควนส้าน 0 0 1 1 2 2 4 4 8
116 บ้านหนองท่อม 0 0 1 1 2 1 1 2 4
117 บ้านนาตาแย้ม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
118 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 0 0 1 1 2 0 0 0 2
119 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 0 0 1 1 1 4 3 4 8
120 บ้านคลองขุด 0 0 1 1 1 4 3 4 8
121 บ้านห้วยปริก 0 0 1 1 1 3 4 7 8
122 ชุมชนวัดสำโรง 0 0 1 1 1 2 2 1 5
123 สหมิตรบำรุง 0 0 1 1 1 1 1 4 3
124 วัดใหม่ 0 0 1 1 1 0 1 3 2
125 บ้านนาเกิดผล 0 0 1 1 1 0 1 3 2
126 บ้านควนประ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
127 บ้านหนองคล้า 0 0 1 1 1 0 0 2 1
128 บ้านนิคมวังหิน 0 0 1 1 0 4 3 1 7
129 วัดเกาะสระ 0 0 1 1 0 3 0 2 3
130 วัดคงคาเลียบ 0 0 0 0 4 1 2 1 7
131 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 3 6 2 5 11
132 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 3 5 4 3 12
133 บ้านวังตลับ 0 0 0 0 3 1 3 7 7
134 บ้านนาท่อม 0 0 0 0 3 0 1 1 4
135 สุมณฑาศึกษา 0 0 0 0 2 5 6 5 13
136 วัดควนกอ 0 0 0 0 2 3 2 6 7
137 วัดโบราณาราม 0 0 0 0 2 2 3 2 7
138 บ้านไสยาสน์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
139 วัดหลักช้าง 0 0 0 0 2 0 1 5 3
140 บ้านหาดทรายแก้ว 0 0 0 0 1 5 2 3 8
141 วัดวังขรี 0 0 0 0 1 4 4 2 9
142 วัดคงคาเจริญ 0 0 0 0 1 3 4 2 8
143 ไทยรัฐ ๓๘ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
144 บ้านปลายรา 0 0 0 0 1 2 5 2 8
145 บ้านบางรูป 0 0 0 0 1 2 3 0 6
146 บ้านจันดี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
147 บ้านห้วยรื่น 0 0 0 0 1 2 1 0 4
148 วัดควนยูง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
149 วัดสวนขัน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
150 บ้านพรุวง 0 0 0 0 1 1 5 0 7
151 บ้านปลายคลองเพรง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
152 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
153 วัดควน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านโคกยาง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
155 พึ่งตนเอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
156 บ้านถ้ำตลอด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
157 บ้านนาใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
158 มัธยมบุญคงอุปการ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 บ้านเขาวง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
160 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 ราษฎร์ประชาอุทิศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 วัดมะเฟือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 อนุบาลไกรแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 สุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 4 3 0 7
165 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 4 1 2 5
166 วัดหาดสูง 0 0 0 0 0 3 2 7 5
167 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
168 วัดควนชม 0 0 0 0 0 2 4 1 6
169 เจริญมิตร 0 0 0 0 0 2 3 2 5
170 บ้านปลายเส 0 0 0 0 0 2 3 1 5
171 บ้านพูน 0 0 0 0 0 2 1 2 3
172 วัดมะปรางงาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
173 วัดศิลาราย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
175 วัดสวนพิกุล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
176 วัดเพ็ญญาติ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
177 วัดทุ่งส้าน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 วัดโคกเมรุ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
179 วัดนางเอื้อย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
180 บ้านวังธน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
181 บ้านสวนอาย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
182 ตชด.บ้านยูงงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 ตชด.บ้านไร่ยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 อนุบาลรุ่งรัศมี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 เจริญรัชต์ภาคย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 จันดีพิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านคุ้งวังวัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านบางปรน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 วัดปากท่าซอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านคลองตูก 0 0 0 0 0 0 4 4 4
191 ไสเตาอ้อย 0 0 0 0 0 0 2 2 2
192 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
193 บ้านควน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
194 วัดยางค้อม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
195 บ้านพอโกบ 0 0 0 0 0 0 1 3 1
196 วัดวังหิน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
197 บ้านคลองสาย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
198 บ้านเกาะยวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านคลองกุย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านเศลาใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 อนุบาลจิตพรรณ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 เจริญวัยวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205 บ้านเกาะปราง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
206 บ้านวังวัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 บ้านป่าพาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
209 อักษรวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
210 บ้านคลองปีก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 วัดนาเขลียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 186 166 159 511 704 710 582 586 1,996