สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังวาลย์วิทย์ ๗ 24 15 11 16 50
2 ชุมชนบ้านนาวา 23 15 20 14 58
3 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 22 16 11 10 49
4 วัดจันดี 21 34 25 14 80
5 วัดวังรีบุญเลิศ 17 19 6 8 42
6 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 17 9 6 11 32
7 วัดหน้าเขา 13 12 10 5 35
8 วัดท่ายาง 13 8 12 9 33
9 บ้านทุ่งกรวด 11 8 4 6 23
10 บ้านคลองเสาเหนือ 11 7 6 7 24
11 รัตนศึกษา 11 2 3 1 16
12 วัดควนสูง 10 7 2 1 19
13 บ้านสามัคคีธรรม 10 4 9 10 23
14 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 9 13 7 7 29
15 วัดลำนาว 9 11 5 5 25
16 บ้านเกาะขวัญ 9 10 6 10 25
17 บ้านนา 9 6 1 7 16
18 บ้านไร่มุสลิม 9 6 0 1 15
19 วัดธรรมเผด็จ 9 4 0 0 13
20 วัดกะเปียด 8 14 10 8 32
21 บ้านชายคลอง 8 3 2 1 13
22 วัดเขาโร 7 15 1 7 23
23 บ้านควนประชาสรรค์ 7 7 7 4 21
24 บ้านน้ำพุ 7 5 5 2 17
25 ชุมชนบ้านไทรห้อง 7 4 4 5 15
26 ประชาอุทิศมูลนิธิ 7 2 4 6 13
27 บ้านวังยวน 7 2 3 4 12
28 หมู่บ้านป่าไม้ 6 15 9 4 30
29 บ้านบนควน 6 14 8 5 28
30 บ้านบางตะเภา 6 12 9 11 27
31 บ้านไสใหญ่ 6 7 8 7 21
32 วิทยานุเคราะห์ 6 7 3 3 16
33 บ้านนาเส 6 7 3 2 16
34 ตันติวัตร 6 6 4 5 16
35 บ้านห้วยกลาง 6 4 7 3 17
36 ชุมชนวัดอัมพวัน 6 4 4 9 14
37 วัดวังหีบ 6 4 3 6 13
38 บ้านนาพา 6 4 3 3 13
39 วัดไม้เรียง 6 4 0 0 10
40 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 6 3 4 9 13
41 บ้านหนองเจ 6 3 2 1 11
42 บ้านวังยาว 6 3 0 1 9
43 บ้านบ่อปลา 6 2 2 1 10
44 บ้านแพรกกลาง 6 0 5 5 11
45 บ้านไสส้าน 5 11 4 8 20
46 บ้านทะเลสองห้อง 5 9 5 2 19
47 บ้านสระนางมโนราห์ 5 9 2 9 16
48 บ้านวังหิน 5 7 5 5 17
49 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 5 7 2 17
50 วัดสามัคคีนุกูล 5 5 5 1 15
51 เจริญวิทย์ 5 5 4 0 14
52 บ้านหน้าเขา 5 4 3 1 12
53 เสริมปัญญา 5 3 3 2 11
54 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 5 2 5 4 12
55 ชุมชนบ้านหน้าเขา 5 2 1 1 8
56 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 4 8 6 3 18
57 เจริญวิทยา 4 8 4 2 16
58 บ้านไสโคกเกาะ 4 7 7 2 18
59 วัดมังคลาราม 4 6 2 4 12
60 วัดประดิษฐาราม 4 5 10 9 19
61 ชุมชนบ้านปากเสียว 4 5 2 2 11
62 บ้านทอนวังปราง 4 4 6 5 14
63 บ้านไสยูงปัก 4 4 6 2 14
64 บ้านคอกช้าง 4 4 5 5 13
65 บ้านน้ำตก 4 4 4 8 12
66 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 4 4 4 3 12
67 วัดโคกหาด 4 3 6 13 13
68 บ้านโคกมะขาม 4 2 4 5 10
69 บ้านปากน้ำ 4 2 3 7 9
70 บ้านหนองยาง 4 2 3 0 9
71 บ้านปากแพรก 4 2 2 0 8
72 บ้านจำปา 4 2 0 4 6
73 วัดคงคาเลียบ 4 1 2 1 7
74 วัดทุ่งนาใหม่ 4 1 0 1 5
75 องค์การสวนยาง 2 4 1 0 1 5
76 วัดเทวสิทธิ์ 4 0 2 7 6
77 บ้านหนองใหญ่ 3 6 8 7 17
78 บ้านห้วยทรายขาว 3 6 2 5 11
79 กาญจนศึกษา 3 6 0 4 9
80 บ้านนาโพธิ์ 3 5 4 3 12
81 องค์การสวนยาง 3 3 4 2 5 9
82 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 3 3 6 7 12
83 พรรณราชลเขต 3 3 2 0 8
84 ฉวาง 3 3 1 3 7
85 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 3 3 0 2 6
86 วัดควนสระบัว 3 3 0 1 6
87 สมสรร 3 2 1 3 6
88 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 3 2 1 2 6
89 บ้านเขาตาว 3 2 0 4 5
90 วัดสุวรรณคีรี 3 1 4 1 8
91 บ้านวังตลับ 3 1 3 7 7
92 บ้านคลองงา 3 1 3 1 7
93 ราชเวชพิศาล 3 1 0 2 4
94 บ้านควนลำภู 3 0 2 0 5
95 บ้านนาท่อม 3 0 1 1 4
96 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 3 0 0 1 3
97 บ้านกุยเหนือ 2 7 1 2 10
98 สุมณฑาศึกษา 2 5 6 5 13
99 วัดขนาน 2 4 5 2 11
100 วัดควนยูง ฉวาง 2 4 4 2 10
101 บ้านคลองโอม 2 4 3 0 9
102 มหาราช ๓ 2 4 0 0 6
103 ชุมชนบ้านสี่แยก 2 3 5 6 10
104 วัดมะนาวหวาน 2 3 4 0 9
105 องค์การสวนยาง 1 2 3 3 3 8
106 วัดควนกอ 2 3 2 6 7
107 วัดควนส้าน 2 2 4 4 8
108 วัดโบราณาราม 2 2 3 2 7
109 วัดหนองดี 2 2 1 2 5
110 บ้านไสโป๊ะ 2 2 0 3 4
111 วัดกะโสม 2 1 2 9 5
112 บ้านหนองท่อม 2 1 1 2 4
113 บ้านไสยาสน์ 2 1 1 1 4
114 วัดหลักช้าง 2 0 1 5 3
115 บ้านควนอวดพัน 2 0 1 1 3
116 บ้านนาพรุ 2 0 0 3 2
117 บ้านนาตาแย้ม 2 0 0 1 2
118 วัดเขากลาย 2 0 0 0 2
119 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 2 0 0 0 2
120 ไพบูลย์วิทยา 1 5 5 2 11
121 บ้านหาดทรายแก้ว 1 5 2 3 8
122 วัดวังขรี 1 4 4 2 9
123 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 1 4 3 4 8
124 บ้านคลองขุด 1 4 3 4 8
125 วัดเสม็ดจวน 1 4 1 2 6
126 บ้านห้วยปริก 1 3 4 7 8
127 วัดคงคาเจริญ 1 3 4 2 8
128 วัดนิคมคีรี 1 3 3 0 7
129 ไทยรัฐ ๓๘ 1 3 1 0 5
130 บ้านปลายรา 1 2 5 2 8
131 บ้านบางรูป 1 2 3 0 6
132 บ้านบ่อมอง 1 2 2 2 5
133 วัดก้างปลา 1 2 2 2 5
134 ชุมชนวัดสำโรง 1 2 2 1 5
135 บ้านจันดี 1 2 1 1 4
136 บ้านนาตำเสา 1 2 1 0 4
137 บ้านห้วยรื่น 1 2 1 0 4
138 วัดควนยูง 1 2 0 1 3
139 วัดสวนขัน 1 2 0 0 3
140 บ้านพรุวง 1 1 5 0 7
141 สหมิตรบำรุง 1 1 1 4 3
142 บ้านปลายคลองเพรง 1 1 1 2 3
143 บ้านนาปราน 1 1 1 0 3
144 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 1 1 1 0 3
145 วัดควน 1 1 0 0 2
146 บ้านโคกยาง 1 0 3 0 4
147 พึ่งตนเอง 1 0 2 0 3
148 วัดใหม่ 1 0 1 3 2
149 บ้านนาเกิดผล 1 0 1 3 2
150 บ้านถ้ำตลอด 1 0 1 1 2
151 บ้านนาใหญ่ 1 0 1 1 2
152 บ้านควนประ 1 0 1 0 2
153 มัธยมบุญคงอุปการ 1 0 1 0 2
154 บ้านคลองจัง 1 0 0 2 1
155 บ้านหนองคล้า 1 0 0 2 1
156 บ้านเขาวง 1 0 0 1 1
157 อนุบาลพิปูนวิทยา 1 0 0 0 1
158 บ้านโคกวัด 1 0 0 0 1
159 ราษฎร์ประชาอุทิศ 1 0 0 0 1
160 วัดมะเฟือง 1 0 0 0 1
161 อนุบาลไกรแก้ว 1 0 0 0 1
162 บ้านนิคมวังหิน 0 4 3 1 7
163 สุขสวัสดิ์วิทยา 0 4 3 0 7
164 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 4 1 2 5
165 วัดหาดสูง 0 3 2 7 5
166 บ้านหนองปลิง 0 3 1 1 4
167 วัดเกาะสระ 0 3 0 2 3
168 วัดควนชม 0 2 4 1 6
169 เจริญมิตร 0 2 3 2 5
170 บ้านปลายเส 0 2 3 1 5
171 บ้านพูน 0 2 1 2 3
172 วัดมะปรางงาม 0 2 0 0 2
173 วัดศิลาราย 0 2 0 0 2
174 บ้านนาเหนือ 0 1 3 0 4
175 วัดสวนพิกุล 0 1 2 0 3
176 วัดเพ็ญญาติ 0 1 2 0 3
177 วัดทุ่งส้าน 0 1 1 0 2
178 วัดโคกเมรุ 0 1 1 0 2
179 วัดนางเอื้อย 0 1 0 2 1
180 บ้านวังธน 0 1 0 1 1
181 บ้านสวนอาย 0 1 0 1 1
182 ตชด.บ้านยูงงาม 0 1 0 0 1
183 ตชด.บ้านไร่ยาว 0 1 0 0 1
184 อนุบาลรุ่งรัศมี 0 1 0 0 1
185 เจริญรัชต์ภาคย์ 0 1 0 0 1
186 จันดีพิทยาคม 0 1 0 0 1
187 บ้านคุ้งวังวัว 0 1 0 0 1
188 บ้านบางปรน 0 1 0 0 1
189 วัดปากท่าซอง 0 1 0 0 1
190 บ้านคลองตูก 0 0 4 4 4
191 ไสเตาอ้อย 0 0 2 2 2
192 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 0 0 2 1 2
193 บ้านควน 0 0 2 0 2
194 วัดยางค้อม 0 0 2 0 2
195 บ้านพอโกบ 0 0 1 3 1
196 วัดวังหิน 0 0 1 1 1
197 บ้านคลองสาย 0 0 1 1 1
198 บ้านเกาะยวน 0 0 1 0 1
199 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 1 0 1
200 บ้านคลองกุย 0 0 1 0 1
201 บ้านเศลาใต้ 0 0 1 0 1
202 บ้านไทรงาม 0 0 1 0 1
203 อนุบาลจิตพรรณ 0 0 1 0 1
204 เจริญวัยวิทยา 0 0 1 0 1
205 บ้านเกาะปราง 0 0 0 2 0
206 บ้านวังวัว 0 0 0 1 0
207 บ้านนาบอน 0 0 0 1 0
208 บ้านป่าพาด 0 0 0 1 0
209 อักษรวิทย์ 0 0 0 1 0
210 บ้านคลองปีก 0 0 0 0 0
211 วัดนาเขลียง 0 0 0 0 0
รวม 704 710 582 586 2,582