สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 38 17 11 14 66
2 สังวาลย์วิทย์ ๗ 24 15 11 16 50
3 ชุมชนบ้านนาวา 23 15 20 14 58
4 วัดวังรีบุญเลิศ 22 22 6 9 50
5 วัดท่ายาง 22 12 12 12 46
6 วัดจันดี 21 34 25 14 80
7 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 20 24 10 8 54
8 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 17 9 6 11 32
9 วัดหน้าเขา 13 12 10 5 35
10 บ้านคลองเสาเหนือ 12 7 6 7 25
11 วัดลำนาว 11 14 6 6 31
12 บ้านทุ่งกรวด 11 8 4 6 23
13 รัตนศึกษา 11 2 3 1 16
14 บ้านทอนวังปราง 10 7 7 8 24
15 วัดควนสูง 10 7 2 1 19
16 บ้านสามัคคีธรรม 10 4 9 10 23
17 บ้านคลองตูก 10 1 6 4 17
18 บ้านเกาะขวัญ 9 10 6 10 25
19 บ้านนา 9 6 1 7 16
20 บ้านไร่มุสลิม 9 6 0 1 15
21 วัดธรรมเผด็จ 9 4 0 0 13
22 วัดกะเปียด 8 14 10 8 32
23 บ้านควนประชาสรรค์ 8 7 7 4 22
24 บ้านชายคลอง 8 3 2 1 13
25 วัดเขาโร 7 15 1 7 23
26 บ้านบางตะเภา 7 12 9 12 28
27 บ้านน้ำพุ 7 5 5 2 17
28 ชุมชนบ้านไทรห้อง 7 4 4 5 15
29 ประชาอุทิศมูลนิธิ 7 2 4 6 13
30 บ้านวังยวน 7 2 3 4 12
31 หมู่บ้านป่าไม้ 6 16 9 4 31
32 บ้านบนควน 6 14 8 5 28
33 บ้านไสใหญ่ 6 7 8 7 21
34 วิทยานุเคราะห์ 6 7 3 3 16
35 บ้านนาเส 6 7 3 2 16
36 ตันติวัตร 6 6 4 5 16
37 บ้านห้วยกลาง 6 4 7 3 17
38 ชุมชนวัดอัมพวัน 6 4 4 9 14
39 วัดวังหีบ 6 4 3 6 13
40 บ้านนาพา 6 4 3 3 13
41 บ้านหนองเจ 6 4 3 1 13
42 วัดไม้เรียง 6 4 0 0 10
43 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 6 3 4 9 13
44 บ้านวังยาว 6 3 0 1 9
45 บ้านบ่อปลา 6 2 2 1 10
46 บ้านแพรกกลาง 6 0 5 5 11
47 บ้านไสส้าน 5 11 4 8 20
48 บ้านทะเลสองห้อง 5 9 5 2 19
49 บ้านสระนางมโนราห์ 5 9 2 9 16
50 บ้านวังหิน 5 7 5 5 17
51 วัดมังคลาราม 5 6 2 4 13
52 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 5 7 2 17
53 วัดสามัคคีนุกูล 5 5 5 1 15
54 เจริญวิทย์ 5 5 4 0 14
55 บ้านหน้าเขา 5 4 3 1 12
56 เสริมปัญญา 5 3 3 2 11
57 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 5 2 5 4 12
58 บ้านปากน้ำ 5 2 3 7 10
59 ชุมชนบ้านหน้าเขา 5 2 1 1 8
60 บ้านนาท่อม 5 0 3 1 8
61 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 4 8 6 3 18
62 เจริญวิทยา 4 8 4 2 16
63 บ้านไสโคกเกาะ 4 7 7 2 18
64 ชุมชนบ้านปากเสียว 4 6 2 2 12
65 วัดประดิษฐาราม 4 5 10 9 19
66 บ้านไสยูงปัก 4 4 6 2 14
67 บ้านคอกช้าง 4 4 5 6 13
68 บ้านน้ำตก 4 4 4 8 12
69 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 4 4 4 3 12
70 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 4 4 1 2 9
71 วัดโคกหาด 4 3 6 13 13
72 บ้านโคกมะขาม 4 2 4 5 10
73 บ้านหนองยาง 4 2 3 0 9
74 บ้านปากแพรก 4 2 2 0 8
75 บ้านจำปา 4 2 0 4 6
76 วัดคงคาเลียบ 4 1 2 1 7
77 วัดทุ่งนาใหม่ 4 1 0 1 5
78 องค์การสวนยาง 2 4 1 0 1 5
79 วัดเทวสิทธิ์ 4 0 2 7 6
80 บ้านควนอวดพัน 4 0 1 1 5
81 บ้านหนองใหญ่ 3 6 8 7 17
82 บ้านห้วยทรายขาว 3 6 2 5 11
83 กาญจนศึกษา 3 6 0 4 9
84 บ้านนาโพธิ์ 3 5 4 3 12
85 องค์การสวนยาง 3 3 4 2 5 9
86 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 3 3 6 7 12
87 พรรณราชลเขต 3 3 2 0 8
88 ฉวาง 3 3 1 3 7
89 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 3 3 0 2 6
90 วัดควนสระบัว 3 3 0 1 6
91 สมสรร 3 2 1 3 6
92 บ้านเขาตาว 3 2 0 4 5
93 วัดสุวรรณคีรี 3 1 4 1 8
94 บ้านวังตลับ 3 1 3 7 7
95 บ้านคลองงา 3 1 3 1 7
96 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 3 1 0 2 4
97 ราชเวชพิศาล 3 1 0 2 4
98 บ้านควนลำภู 3 0 2 0 5
99 บ้านโคกวัด 3 0 0 0 3
100 บ้านกุยเหนือ 2 7 1 2 10
101 สุมณฑาศึกษา 2 5 6 5 13
102 วัดขนาน 2 4 5 2 11
103 วัดควนยูง ฉวาง 2 4 4 2 10
104 บ้านคลองโอม 2 4 3 0 9
105 มหาราช ๓ 2 4 0 0 6
106 ชุมชนบ้านสี่แยก 2 3 5 6 10
107 วัดมะนาวหวาน 2 3 4 0 9
108 องค์การสวนยาง 1 2 3 3 3 8
109 วัดควนกอ 2 3 2 6 7
110 วัดควนส้าน 2 2 4 4 8
111 วัดโบราณาราม 2 2 3 2 7
112 วัดหนองดี 2 2 1 2 5
113 บ้านไสโป๊ะ 2 2 0 3 4
114 วัดกะโสม 2 1 2 9 5
115 บ้านหนองท่อม 2 1 1 2 4
116 บ้านไสยาสน์ 2 1 1 1 4
117 วัดหลักช้าง 2 0 1 5 3
118 บ้านนาพรุ 2 0 0 3 2
119 บ้านนาตาแย้ม 2 0 0 1 2
120 วัดเขากลาย 2 0 0 0 2
121 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 2 0 0 0 2
122 ไพบูลย์วิทยา 1 5 5 2 11
123 บ้านหาดทรายแก้ว 1 5 2 3 8
124 วัดวังขรี 1 4 4 2 9
125 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 1 4 3 4 8
126 บ้านคลองขุด 1 4 3 4 8
127 วัดเสม็ดจวน 1 4 1 2 6
128 บ้านห้วยปริก 1 3 4 7 8
129 วัดคงคาเจริญ 1 3 4 2 8
130 วัดนิคมคีรี 1 3 3 0 7
131 วัดหาดสูง 1 3 2 7 6
132 ไทยรัฐ ๓๘ 1 3 1 0 5
133 บ้านปลายรา 1 2 5 2 8
134 บ้านบางรูป 1 2 3 0 6
135 บ้านบ่อมอง 1 2 2 2 5
136 วัดก้างปลา 1 2 2 2 5
137 ชุมชนวัดสำโรง 1 2 2 1 5
138 บ้านพูน 1 2 1 2 4
139 บ้านจันดี 1 2 1 1 4
140 บ้านนาตำเสา 1 2 1 0 4
141 บ้านห้วยรื่น 1 2 1 0 4
142 วัดควนยูง 1 2 0 1 3
143 วัดสวนขัน 1 2 0 0 3
144 บ้านพรุวง 1 1 5 0 7
145 สหมิตรบำรุง 1 1 1 4 3
146 บ้านปลายคลองเพรง 1 1 1 2 3
147 บ้านนาปราน 1 1 1 0 3
148 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 1 1 1 0 3
149 วัดควน 1 1 0 0 2
150 บ้านโคกยาง 1 0 3 0 4
151 พึ่งตนเอง 1 0 2 0 3
152 วัดใหม่ 1 0 1 3 2
153 บ้านนาเกิดผล 1 0 1 3 2
154 บ้านถ้ำตลอด 1 0 1 1 2
155 บ้านนาใหญ่ 1 0 1 1 2
156 บ้านควนประ 1 0 1 0 2
157 มัธยมบุญคงอุปการ 1 0 1 0 2
158 บ้านคลองจัง 1 0 0 2 1
159 บ้านหนองคล้า 1 0 0 2 1
160 บ้านเขาวง 1 0 0 1 1
161 อนุบาลพิปูนวิทยา 1 0 0 0 1
162 ราษฎร์ประชาอุทิศ 1 0 0 0 1
163 วัดมะเฟือง 1 0 0 0 1
164 อนุบาลไกรแก้ว 1 0 0 0 1
165 บ้านนิคมวังหิน 0 4 3 1 7
166 สุขสวัสดิ์วิทยา 0 4 3 0 7
167 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 4 1 2 5
168 บ้านหนองปลิง 0 3 1 1 4
169 วัดเกาะสระ 0 3 0 2 3
170 วัดควนชม 0 2 4 1 6
171 เจริญมิตร 0 2 3 2 5
172 บ้านปลายเส 0 2 3 1 5
173 วัดมะปรางงาม 0 2 0 0 2
174 วัดศิลาราย 0 2 0 0 2
175 บ้านนาเหนือ 0 1 3 0 4
176 วัดสวนพิกุล 0 1 2 0 3
177 วัดเพ็ญญาติ 0 1 2 0 3
178 วัดทุ่งส้าน 0 1 1 0 2
179 วัดโคกเมรุ 0 1 1 0 2
180 วัดนางเอื้อย 0 1 0 2 1
181 บ้านวังธน 0 1 0 1 1
182 บ้านสวนอาย 0 1 0 1 1
183 ตชด.บ้านยูงงาม 0 1 0 0 1
184 ตชด.บ้านไร่ยาว 0 1 0 0 1
185 อนุบาลรุ่งรัศมี 0 1 0 0 1
186 เจริญรัชต์ภาคย์ 0 1 0 0 1
187 จันดีพิทยาคม 0 1 0 0 1
188 บ้านคุ้งวังวัว 0 1 0 0 1
189 บ้านบางปรน 0 1 0 0 1
190 วัดปากท่าซอง 0 1 0 0 1
191 ไสเตาอ้อย 0 0 2 2 2
192 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 0 0 2 1 2
193 บ้านควน 0 0 2 0 2
194 วัดยางค้อม 0 0 2 0 2
195 บ้านพอโกบ 0 0 1 3 1
196 วัดวังหิน 0 0 1 1 1
197 บ้านคลองสาย 0 0 1 1 1
198 บ้านเกาะยวน 0 0 1 0 1
199 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 1 0 1
200 บ้านคลองกุย 0 0 1 0 1
201 บ้านเศลาใต้ 0 0 1 0 1
202 บ้านไทรงาม 0 0 1 0 1
203 อนุบาลจิตพรรณ 0 0 1 0 1
204 เจริญวัยวิทยา 0 0 1 0 1
205 บ้านเกาะปราง 0 0 0 2 0
206 บ้านวังวัว 0 0 0 1 0
207 บ้านนาบอน 0 0 0 1 0
208 บ้านป่าพาด 0 0 0 1 0
209 อักษรวิทย์ 0 0 0 1 0
210 บ้านคลองปีก 0 0 0 0 0
211 วัดนาเขลียง 0 0 0 0 0
รวม 777 742 592 602 2,713