หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 040 โรงเรียนกาญจนศึกษา 13 33 18
2 058 โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ 8 9 9
3 108 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 3 10 6
4 098 โรงเรียนจันดีพิทยาคม 1 3 2
5 147 โรงเรียนจุฑาวิทย์ 0 0 0
6 060 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 80 166 132
7 002 โรงเรียนฉวาง 10 29 16
8 078 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 72 204 118
9 072 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 14 40 25
10 041 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 17 26 24
11 136 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 9 23 12
12 214 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 21 27 25
13 101 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 22 46 32
14 203 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 6 15 11
15 070 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 12 25 14
16 042 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 24 45 35
17 142 โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 13 16 9
18 154 โรงเรียนตชด.บ้านยูงงาม 2 3 1
19 151 โรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว 2 3 2
20 056 โรงเรียนตันติวัตร 24 48 23
21 014 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 31 63 47
22 099 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 2 2 2
23 071 โรงเรียนบ้านกันละ 0 0 0
24 188 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 14 18 17
25 170 โรงเรียนบ้านก่องาม 0 0 0
26 191 โรงเรียนบ้านคลองกุย 1 1 1
27 118 โรงเรียนบ้านคลองขัน 0 0 0
28 240 โรงเรียนบ้านคลองขุด 12 24 16
29 186 โรงเรียนบ้านคลองงา 8 19 11
30 051 โรงเรียนบ้านคลองจัง 5 9 7
31 015 โรงเรียนบ้านคลองตูก 21 30 28
32 195 โรงเรียนบ้านคลองปีก 2 4 4
33 171 โรงเรียนบ้านคลองสาย 2 6 2
34 150 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 37 75 45
35 035 โรงเรียนบ้านคลองโอม 9 18 13
36 007 โรงเรียนบ้านควน 2 4 3
37 197 โรงเรียนบ้านควนตม 0 0 0
38 144 โรงเรียนบ้านควนประ 2 9 4
39 121 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 27 61 38
40 117 โรงเรียนบ้านควนลำภู 5 25 8
41 160 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 0 0 0
42 109 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 6 17 11
43 206 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 21 39 28
44 087 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 1 15 4
45 189 โรงเรียนบ้านจันดี 6 24 9
46 201 โรงเรียนบ้านจำปา 10 20 18
47 020 โรงเรียนบ้านชายคลอง 14 55 29
48 013 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 3 4 4
49 129 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 34 67 51
50 133 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 21 37 29
51 107 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 30 83 42
52 185 โรงเรียนบ้านนา 24 41 33
53 207 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 3 7 4
54 166 โรงเรียนบ้านนาตำเสา 7 13 7
55 123 โรงเรียนบ้านนาท่อม 9 14 13
56 052 โรงเรียนบ้านนาบอน 1 2 1
57 200 โรงเรียนบ้านนาปราน 4 14 5
58 026 โรงเรียนบ้านนาพรุ 5 12 5
59 237 โรงเรียนบ้านนาพา 16 29 26
60 208 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 5 9 5
61 075 โรงเรียนบ้านนาเส 18 30 27
62 048 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 4 8 6
63 047 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 15 38 28
64 172 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 3 4 4
65 162 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 9 26 14
66 019 โรงเรียนบ้านน้ำตก 20 33 28
67 239 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 20 35 26
68 219 โรงเรียนบ้านบนควน 33 61 51
69 083 โรงเรียนบ้านบางตะเภา 41 126 71
70 130 โรงเรียนบ้านบางปรน 1 3 2
71 158 โรงเรียนบ้านบางรูป 6 22 14
72 128 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 11 40 23
73 223 โรงเรียนบ้านบ่อมอง 7 20 13
74 080 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 5 10 9
75 212 โรงเรียนบ้านปลายรา 11 25 14
76 230 โรงเรียนบ้านปลายเส 6 8 7
77 049 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 18 30 25
78 135 โรงเรียนบ้านปากระแนะ 0 0 0
79 140 โรงเรียนบ้านปากแพรก 13 22 13
80 174 โรงเรียนบ้านป่าพาด 1 1 1
81 231 โรงเรียนบ้านพรุวง 7 13 11
82 095 โรงเรียนบ้านพอโกบ 4 3 3
83 008 โรงเรียนบ้านพูน 6 11 10
84 232 โรงเรียนบ้านวังตลับ 14 35 22
85 017 โรงเรียนบ้านวังธน 2 4 3
86 023 โรงเรียนบ้านวังยวน 20 30 23
87 222 โรงเรียนบ้านวังยาว 10 24 20
88 082 โรงเรียนบ้านวังวัว 2 2 2
89 097 โรงเรียนบ้านวังหิน 24 40 39
90 009 โรงเรียนบ้านวังเต่า 0 0 0
91 092 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 29 70 50
92 164 โรงเรียนบ้านสวน 0 0 0
93 173 โรงเรียนบ้านสวนอาย 2 4 4
94 215 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 33 78 52
95 079 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3 6 3
96 032 โรงเรียนบ้านหนองท่อม 6 9 8
97 030 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 5 9 5
98 029 โรงเรียนบ้านหนองยาง 10 49 19
99 210 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 45 94 58
100 138 โรงเรียนบ้านหนองเจ 22 47 25
101 196 โรงเรียนบ้านหนองเตย 0 0 0
102 157 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 24 46 25
103 216 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 14 37 27
104 190 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน 0 0 0
105 057 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 13 30 21
106 105 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 21 37 31
107 177 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 16 45 26
108 178 โรงเรียนบ้านห้วยปริก 15 31 21
109 119 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 6 19 9
110 235 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 39 78 40
111 226 โรงเรียนบ้านเกาะปราง 2 4 4
112 220 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 3 8 6
113 104 โรงเรียนบ้านเขาตาว 9 13 13
114 149 โรงเรียนบ้านเขาวง 3 16 5
115 153 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ 1 14 4
116 090 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 0 0 0
117 236 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 16 34 16
118 059 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 15 28 19
119 089 โรงเรียนบ้านโคกยาง 4 26 10
120 132 โรงเรียนบ้านโคกวัด 3 9 6
121 194 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 2 2
122 106 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 16 33 24
123 155 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 5 10 8
124 033 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 16 33 20
125 218 โรงเรียนบ้านไสส้าน 28 53 40
126 062 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 20 40 28
127 028 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 7 18 10
128 102 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 28 73 43
129 161 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 20 30 25
130 227 โรงเรียนพรรณราชลเขต 8 16 11
131 088 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0
132 085 โรงเรียนพึ่งตนเอง 4 9 4
133 018 โรงเรียนมนต์หทัย 0 0 0
134 238 โรงเรียนมหาราช ๓ 6 13 6
135 069 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ 5 41 14
136 034 โรงเรียนรัตนชนปรีดา 0 0 0
137 043 โรงเรียนรัตนศึกษา 17 23 20
138 001 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 63 146 98
139 137 โรงเรียนราชเวชพิศาล 6 16 12
140 116 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 1 3 2
141 021 โรงเรียนวัดกะเปียด 41 112 62
142 016 โรงเรียนวัดกะโสม 14 23 16
143 011 โรงเรียนวัดก้างปลา 7 29 12
144 125 โรงเรียนวัดขนาน 14 23 19
145 241 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 10 30 10
146 127 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 8 42 13
147 114 โรงเรียนวัดควน 2 3 3
148 229 โรงเรียนวัดควนกอ 15 31 23
149 031 โรงเรียนวัดควนชม 7 14 9
150 100 โรงเรียนวัดควนยูง 4 9 8
151 176 โรงเรียนวัดควนยูง ฉวาง 12 31 21
152 096 โรงเรียนวัดควนสระบัว 7 20 7
153 084 โรงเรียนวัดควนสะตอ 0 0 0
154 053 โรงเรียนวัดควนสูง 20 52 34
155 003 โรงเรียนวัดควนส้าน 12 20 16
156 199 โรงเรียนวัดจันดี 99 236 133
157 202 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 0 0 0
158 217 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 3 9 6
159 025 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 16 48 25
160 067 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 6 14 11
161 225 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 2 2 2
162 093 โรงเรียนวัดท่ายาง 61 129 99
163 010 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 13 33 24
164 077 โรงเรียนวัดนางเอื้อย 3 5 4
165 110 โรงเรียนวัดนาเขลียง 1 1 1
166 221 โรงเรียนวัดนิคมคีรี 7 23 14
167 113 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 28 61 43
168 228 โรงเรียนวัดปากท่าซอง 1 3 2
169 141 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก 0 0 0
170 004 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 15 64 18
171 187 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 9 26 10
172 180 โรงเรียนวัดมะปรางงาม 2 2 2
173 073 โรงเรียนวัดมะเฟือง 1 1 1
174 065 โรงเรียนวัดมังคลาราม 17 38 28
175 039 โรงเรียนวัดยางค้อม 2 3 2
176 209 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 7 12 8
177 134 โรงเรียนวัดลำนาว 47 84 59
178 224 โรงเรียนวัดวังขรี 11 19 15
179 233 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 61 129 90
180 159 โรงเรียนวัดวังหิน 3 2 2
181 204 โรงเรียนวัดวังหีบ 20 57 36
182 111 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 0 0 0
183 181 โรงเรียนวัดศิลา 0 0 0
184 205 โรงเรียนวัดศิลาราย 2 4 3
185 193 โรงเรียนวัดสวนขัน 3 29 9
186 234 โรงเรียนวัดสวนพิกุล 3 4 4
187 012 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 17 49 29
188 036 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 9 15 14
189 038 โรงเรียนวัดหนองดี 7 10 9
190 055 โรงเรียนวัดหน้าเขา 40 116 65
191 198 โรงเรียนวัดหลักช้าง 8 15 12
192 061 โรงเรียนวัดหาดสูง 13 15 15
193 022 โรงเรียนวัดเกาะสระ 5 21 8
194 211 โรงเรียนวัดเขากลาย 2 8 4
195 006 โรงเรียนวัดเขาโร 30 72 48
196 044 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 13 41 23
197 169 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 3 17 7
198 045 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 0 0 0
199 122 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 9 14 12
200 037 โรงเรียนวัดโคกหาด 26 41 36
201 068 โรงเรียนวัดโคกเมรุ 2 4 2
202 024 โรงเรียนวัดโบราณาราม 9 13 11
203 115 โรงเรียนวัดใหม่ 6 11 8
204 064 โรงเรียนวัดไม้เรียง 10 73 22
205 066 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ 19 30 19
206 165 โรงเรียนสมสรร 10 13 13
207 184 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 19 34 25
208 167 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 7 15 11
209 145 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๗ 75 139 89
210 063 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 7 37 15
211 074 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา 27 85 23
212 086 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 36 67 53
213 192 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 13 22 19
214 124 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 6 16 8
215 126 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 15 33 24
216 046 โรงเรียนอนุบาลคำแหง 0 0 0
217 175 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ 1 3 2
218 152 โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์ 0 0 0
219 143 โรงเรียนอนุบาลประสานศิลป์ศึกษา 0 0 0
220 183 โรงเรียนอนุบาลปาลิกา 0 0 0
221 168 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา 1 1 1
222 081 โรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมี 2 4 2
223 139 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 4 7 3
224 050 โรงเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 0 0 0
225 094 โรงเรียนอนุบาลศิริเพชร 0 0 0
226 182 โรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา 0 0 0
227 091 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา 0 0 0
228 076 โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว 1 3 1
229 103 โรงเรียนอักษรวิทย์ 1 1 1
230 120 โรงเรียนเจริญมิตร 7 17 12
231 146 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 2 1 1
232 179 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา 1 2 1
233 005 โรงเรียนเจริญวิทยา 18 49 35
234 131 โรงเรียนเจริญวิทย์ 14 18 18
235 027 โรงเรียนเสริมปัญญา 15 43 17
236 148 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 41 27
237 156 โรงเรียนไทยรัฐ ๓๘ 7 5 5
238 112 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 14 30 22
239 163 โรงเรียนไสเตาอ้อย 6 10 8
240 213 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 11 32 19
รวม 2883 6515 4170
10685

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 08-9873-6353
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนฯ Tel. 08-9731-6170
และทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 9 " Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]