หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 13 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเรียน 1 ห้อง ป. 5-6 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเรียน 1 ห้อง ป. 5-6 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเรียน 1 ห้อง ป. 5-6 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเรียน 1 ห้อง ป. 1-3 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเรียน 1 ห้อง ป. 1-3 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเรียน 1 ห้อง ป. 1-3 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารสมเด็จย่า ห้อง ประชุมเล็ก 2 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารสมเด็จย่า ห้อง ประชุมเล็ก 2 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเอนกประสงค์ (เวทีใหญ่) 3 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเอนกประสงค์ (เวทีใหญ่) 5 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเอนกประสงค์ (เวทีใหญ่) 2 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเอนกประสงค์ (เวทีใหญ่) 4 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารอนุบาล ห้อง สื่อ 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารอนุบาล ห้อง สื่อ 3 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารอนุบาล ห้อง สื่อ 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 3 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 3 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเรียน 2 ห้อง จริยธรรม - ห้องกิจการนักเรียน 4 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนมหาราช๓ อาคารเรียน 2 ห้อง จริยธรรม - ห้องกิจการนักเรียน 4 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 08-9873-6353
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนฯ Tel. 08-9731-6170
และทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 9 " Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]