หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว อาคารอเนกประสงค์ 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
-
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว อาคารอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30
-
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโคธาราม อาคารอุเบกขา 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
-
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโคธาราม อาคารอุเบกขา 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30
-
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อาคารสาวิตรี ชั้น 3 20 พ.ย. 2556 08.30-16.30
-
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อาคารสาวิตรี ชั้น 3 21 พ.ย. 2556 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]