หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อาคารโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 642,643,644 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30 20 พ.ย. ทีมที่ 1-15, 21 พ.ย. ทีมที่ 16-30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อาคารโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 645,646,647 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30 20 พ.ย. ทีมที่ 1-15, 21 พ.ย. ทีมที่ 16-30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อาคารโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 632,633,634 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30 21 พ.ย. ทีมที่ 1-15, 22 พ.ย. ทีมที่ 16-30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.2 20 พ.ย. 2556 08.45 เป็นต้นไป ทุกทีมที่เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.2 21 พ.ย. 2556 08.45 เป็นต้นไป ทุกทีมที่เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.2 22 พ.ย. 2556 08.45 เป็นต้นไป ทุกทีมที่เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 635,636 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30 21 พ.ย. ทีมที่ 1-15, 22 พ.ย. ทีมที่ 16-30
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง 211,212 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30 21 พ.ย. ทีมที่ 1-15, 22 พ.ย. ทีมที่ 16-30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง ประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 30
09.00-17.30 20 พ.ย. ทีมที่ 1-20, 21 พ.ย. ทีมที่ 21-30 (เช้า)
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้อง ประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 11 - 30
09.00-17.30 21 พ.ย. ทีมที่ 1-10(บ่าย), 22 พ.ย. ทีมที่ 11-30
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าห้องประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 30
09.00-17.30 20 พ.ย. ทีมที่ 1-20, 21 พ.ย. ทีมที่ 21-30 (เช้า)
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าห้องประชุมใหญ่ 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 11 - 30
09.00-17.30 21 พ.ย. ทีมที่ 1-10(บ่าย), 22 พ.ย. ทีมที่ 11-30
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าอาคาร 6 20 พ.ย. 2556 09.00-17.30 ทุกทีมที่เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าอาคาร 6 21 พ.ย. 2556 09.00-17.30 ทุกทีมที่เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เวทีเปิดหน้าอาคาร 6 22 พ.ย. 2556 09.00-17.30 ทุกทีมที่เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้องประชุมเล็ก 20 พ.ย. 2556 09.00-17.30 ทุกทีมที่เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้องประชุมเล็ก 21 พ.ย. 2556 09.00-17.30 ทุกทีมที่เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ห้องประชุมเล็ก 22 พ.ย. 2556 09.00-17.30 ทุกทีมที่เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00-08.45น.
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 กศน.จ.พัทลุง ห้องประชุม ห้อง กศน.1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30 20 พ.ย. ทีมที่ 1-15, 21 พ.ย. ทีมที่ 16-30
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 กศน.จ.พัทลุง อาคาร 5 ห้อง สมุด 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15

22 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 16 - 30
09.00-17.30 21 พ.ย. ทีมที่ 1-15, 22 พ.ย. ทีมที่ 16-30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]