หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 กศน.จ.พัทลุง ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง นางสิริกร บุญมุุสิโก   08 1099 1769
2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นางสมจิตร สลักศรี 08 6694 2869
3 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง นางปรัชญา ทองดี 08 4214 7843
4 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ 08 1268 9422
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ถนนไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์,น.ส.สาลินี จงใจสุรธรรม   08 4062 6797,08 5056
6 ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นางนภวรรณ สุวรรณประสม   080 540 1642
7 ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุ นางปรัชญา ทองดี   08 4214 7843
8 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
9 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นางปรัชญา ทองดี 08 4214 7843
10 เทศบาลตำบลควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นางนภวรรณ สุวรรณประสม   08 0540 1642
11 โรงเรียนควนขนุน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายโอภาส สารวงศ์ 08 1479 9218
12 โรงเรียนบ้านควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นางนภวรรณ สุวรรณประสม   080 540 1642
13 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง นางสิริกร บุญมุุสิโก 08 1099 1769
14 โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2005) ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง นางสาวจินดา คงแก้ว 08 9977 2008
15 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นายโอภาส สารวงศ์ 08 1479 9218
16 โรงเรียนวัดบ้านนา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง นายโอภาส สารวงศ์ 08 1479 9218
17 โรงเรียนวัดบ้านสวน ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง นายสมบัติ เรืองทอง 08 1957 9028
18 โรงเรียนสตรีพัทลุง ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง นางนภวรรณ สุวรรณประสม 080 540 1642
19 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  
20 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นางสมจิตร สลักศรี 08 6694 2869
21 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง  
22 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ถนนอภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง นางส่องศรี ฤทธิรัตน์ 08 7633 2910
23 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง นางส่องศรี ฤทธิรัตน์   08 7633 2910
24 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโคธาราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง นางส่องศรี ฤทธิรัตน์ 08 7633 2910

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]