หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 134 89 71.77% 14 11.29% 9 7.26% 12 9.68% 124
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 110 70 67.31% 14 13.46% 8 7.69% 12 11.54% 104
3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 84 40 52.63% 19 25% 2 2.63% 15 19.74% 76
4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 97 39 42.39% 23 25% 14 15.22% 16 17.39% 92
5 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 74 37 55.22% 13 19.4% 7 10.45% 10 14.93% 67
6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 89 28 35.9% 17 21.79% 14 17.95% 19 24.36% 78
7 โรงเรียนเกาะสมุย 69 21 30.88% 21 30.88% 14 20.59% 12 17.65% 68
8 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 62 21 34.43% 19 31.15% 7 11.48% 14 22.95% 61
9 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 65 18 30% 13 21.67% 9 15% 20 33.33% 60
10 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 42 17 42.5% 10 25% 7 17.5% 6 15% 40
11 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม 47 16 39.02% 9 21.95% 7 17.07% 9 21.95% 41
12 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 38 12 36.36% 10 30.3% 2 6.06% 9 27.27% 33
13 โรงเรียนธิดาแม่พระ 44 11 31.43% 8 22.86% 1 2.86% 15 42.86% 35
14 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 43 10 25% 12 30% 6 15% 12 30% 40
15 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 32 9 42.86% 4 19.05% 3 14.29% 5 23.81% 21
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 35 6 18.75% 12 37.5% 4 12.5% 10 31.25% 32
17 โรงเรียนเทศบาล 4 32 4 13.79% 4 13.79% 6 20.69% 15 51.72% 29
18 โรงเรียนเทศบาล 3 15 4 33.33% 3 25% 0 0% 5 41.67% 12
19 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 31 3 10.34% 7 24.14% 4 13.79% 15 51.72% 29
20 โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ 19 3 15.79% 3 15.79% 5 26.32% 8 42.11% 19
21 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 13 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 6 50% 12
22 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 17 3 30% 1 10% 2 20% 4 40% 10
23 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 22 2 11.76% 3 17.65% 5 29.41% 7 41.18% 17
24 โรงเรียนสิริสาธิต 18 2 11.76% 2 11.76% 3 17.65% 10 58.82% 17
25 โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ 9 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 9
26 โรงเรียนนวมินทร์วิทยา 14 0 0% 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 11
27 โรงเรียนดารุสลาม 29 0 0% 2 7.14% 14 50% 12 42.86% 28
28 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ฐิติพร บุญษร โทร. 0881816041
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]