หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน1 ห้อง ใต้อาคารเรียน1 21 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน1 ห้อง ใต้อาคารเรียน1 22 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน3 ชั้น 1 ห้อง 317,318 21 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน3 ชั้น 1 ห้อง 317,318 22 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน3 ชั้น 3 ห้อง 331 22 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนควนขนุน หอประชุม ชั้น หอประชุม ห้อง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนควนขนุน หอประชุม ชั้น หอประชุม ห้อง หอประชุม 22 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน4 ชั้น ใต้อาคาร 4 ห้อง ศรีเกสร 21 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน4 ชั้น ใต้อาคารเรียน4 ห้อง ศรีเกสร 22 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน หลังอาคารเรียน1 ห้อง ศาลาไทย 21 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน หลังอาคารเรียน1 ห้อง ศาลาไทย 22 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนควนขนุน อาคารเรียน3 ชั้น 2 ห้อง 328 21 พ.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]