หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคาร sc 1 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 30
08.00-18.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคาร sc 1 21 พ.ย. 2556 08.00-18.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใต้อาคาร sc 1 20 พ.ย. 2556 08.00-18.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใต้อาคาร sc 1 21 พ.ย. 2556 08.00-18.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใต้อาคาร sc 1 20 พ.ย. 2556 08.00-18.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใต้อาคาร sc 1 21 พ.ย. 2556 08.00-18.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคาร sc 1 20 พ.ย. 2556 08.00-18.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคาร sc 1 21 พ.ย. 2556 08.00-18.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใต้อาคาร sc 1 20 พ.ย. 2556 08.00-18.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใต้อาคาร sc 1 21 พ.ย. 2556 08.00-18.00
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โรงยิมเนเซียม 18 พ.ย. 2556 08.00-18.00 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-12.00 ประกอบ สัมภาษณ์ 12.00-13.00 ตรวจสอบ 13.00-18.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โรงยิมเนเซียม 18 พ.ย. 2556 08.00-18.00 08.00-09.00 ลงทะเบียน 09.00-12.00 ประกอบ สัมภาษณ์ 12.00-13.00 ตรวจสอบ 13.00-18.00 แข่งขัน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สนามฟุตบอล 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
08.00-18.00 08.00-09.00 วันที่ 18 พ.ย. 56 ลงทะเบียน 09.00-17.00 ลงมือสร้างและสัมภาษณ์ 17.00-18.00 ตรวจสอบ เพื่อแข่งขันในวันที่ 19 พ.ย. 56
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม หอประชุม 18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
08.00-18.00 08.00-09.00 วันที่ 18 พ.ย. 56 ลงทะเบียน 09.00-17.00 ลงมือสร้างและสัมภาษณ์ 17.00-18.00 ตรวจสอบ เพื่อแข่งขันในวันที่ 19 พ.ย. 56


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]