หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 433 20 พ.ย. 2556 09.00-11.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 435 20 พ.ย. 2556 09.00-11.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง 20 พ.ย. 2556 09.00-17.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง 21 พ.ย. 2556 09.00-17.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง 20 พ.ย. 2556 09.00-17.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง 21 พ.ย. 2556 09.00-17.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 20 พ.ย. 2556 09.00-11.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 21 พ.ย. 2556 09.00-11.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ห้อง ห้องไพฑูรย์ 20 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ห้อง ห้องไพฑูรย์ 21 พ.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.00 - 8.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]