หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนควนขนุน  
2 โรงเรียนตะโหมด  
3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต  
4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  
5 โรงเรียนพัทลุง  
6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  
8 โรงเรียนสตรีพัทลุง  
9 โรงเรียนเขาชัยสน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]