เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

  แผนผังสถานที่แข่งขัน
 โรงเรียนสตรีพัทลุง (แผนผัง)
 โรงเรียนพัทลุง  (แผนผัง)
 โรงเรียนตะโหมด  (แผนผัง)
ม.ทักษิณวิทยาเขตพัทลุง (แผนผัง)
โรงเรียนประภัสสรรังสิต  (แผนผัง)
แผนผังสถานที่แข่งขัน
 ผังศูนย์การแข่งขัน (แผนผัง)


 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2556
16 พ.ย. 2556
17 พ.ย. 2556
18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
20 พ.ย. 2556
21 พ.ย. 2556
22 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

             ดูรายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
  แนวทางการ แก้ไข/เปลี่ยนตัว
กำหนด Obec Awards ระดับชาติ
กำหนด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ดังนี้
วันที่ 20-26 มกราคม 2557  โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
สพป. http://art63.sillapa.net/sp-nation
สพม. http://art63.sillapa.net/sm-nation

วันที่ 20 ม.ค. – 2 ก.พ. 57  โรงเรียนแก้ไข/เปลียนตัว  นักเรียนทุกคนทีเข้าแข่งขันจะต้องมีรูปภาพ (ใช้รหัสเดิม)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
สำหรับ ตารางการแข่งขัน จะประกาศ วันที่ 27 มกราคม 255 เป็นต้นไป
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรม คลิกที่นี่ หรือที่เมนูขวามือ
 
 

ศูนย์การแข่งขัน

    สำหรับรายการที่ไม่ได้แข่ง ช่วยเลือกสถานะ เป็น ไม่มีการแข่งขัน  (ในระบบ scoring)

 
 

**ประกาศ***
เรื่อง การเปิดพิมพ์เกียรติบัตร

   ขณะนี้  ได้เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร สำหรับ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และกรรมการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดพัทลุง แล้ว  ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการสั่งพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
 
 
น๊บุ๊ของใครลืมไว้ตอนงานแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์
วันที่ 21 พ.ย. 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม ทักษิณ
     
  ติดต่อ  อ.สมจิตต์  ตีบกลาง  0891076110
 
 
****ประกาศศูนย์ ICT****
เอกสารที่ต้องสำเนาจัดส่งที่  ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพัทลุง   มีรายการดังนี้
      1.  แบบลงทะเบียนนักเรียน  DOC.1
      2.  แบบลงทะเบียนครู DOC.2
      3.  แบบบันทึกคะแนน DOC.4
      4.  หนังสือเปลี่ยนตัวนักเรียน-ครูผู้ควบคุมทีม (หนังสือราชการ + DOC.5)


หมายเหตุ 
        เอกสารตัวจริงเก็บไว้ที่ศูนย์การแข่งขัน

 
 
***แบบยกเลิกประกาศผล***
-- แบบคำร้องขอยกเลิกประกาศผลการแข่งขัน : DOC.6 --
    ศูนย์ฯ ส่งแบบคำร้องฯ พร้อมเอกสารผลการแข่งขันฉบับเดิม
และฉบับที่แก้ไขถูกต้องแล้วไปยังศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขัน สพม.12 
(ฝ่ายเทคโนโลยีจัดการแข่งขัน.) อาคารหอประชุมใหญ่ สพป.พัทลุง 1
 
 
****กำหนดการพิธีเปิด****
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง  ดูรายละเอียด
 
 
  **ประกาศ** ทุกศุนย์การแข่งขัน
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายการรับ - ส่ง  แบบบันทึกคะแนน และแบบลง
ทะเบียนการแข่งขัน คลิกดาวน์โหลด
 
 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มีการปรับเปลี่ยนเวลาการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
โรงเรียนตะโหมด อาคารแสงเทียน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมลานขรี

วันที่  20  พ.ย.  2556 เวลา  13.00 น.
 
  ตารางการแข่งขันศิลปะมีการปรับเปลี่ยนเวลาสถานที่ คลิกดูรายละเอียด  
 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ณ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนตะโหมด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจาปีการศึกษา 2556
ตาราง เวลา การแข่งขันกิจกรรมแอโรบิก ระดับมัธยมศึกษา
 
 


ปรับปรุงคำที่สะกดผิด

 
 
**ประกาศศูนย์สังคมฯ**
โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง เอกสาร  รายการ  การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6  และ   การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6  ให้นำส่งภายในวันที่  15 พฤศจิกายน  2556
    
     ส่งถึง
            
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
              นางสาวธัญกร  สุมาธะโร
 
   
 
***ประกาศจากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ***
           สำหรับการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ( Skit ) ทั้ง 2 ระดับ
ขอแจ้งการรายงานตัวและการปฏิบัติในการแข่งขันดังนี้
           1. ลำดับที่ 1-13  แข่งช่วงเช้าให้ลงทะเบียน   เวลา 07.30 -08.00 น.
ณ  อาคารอเนกประสงค์และรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ณ ห้องแข่งขัน  เวลา 08.00 น.
          2. ลำดับที่ 14-25  แข่งช่วงบ่ายให้ลงทะเบียน   เวลา 12.00 -12.30 น.
ณ  อาคารอเนกประสงค์ และรายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ณ ห้องแข่งขัน  เวลา 13.00 น.
ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้กำหนดห้องสำหรับแต่งตัวแล้ว ( 622-626 )
และสถานที่จัดวางอุปกรณ์ก่อนการแข่งขัน
 
 

                     - ตัวอย่างเอกสารการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
                     - ตัวอย่างเอกสารหนังสือรับรองความพิการ
 
 
 
  ****ประกาศศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย****
หัวข้อที่ใช้แข่งขันสุนทรพจน์  ม. 1 - ม.3  "สุจริตเป็นเกราะป้องกันภัย"
หัวข้อที่ใช้แข่งขันสุนทรพจน์  ม. 4 - ม.6  "คนร้อน โลกร้อน
"
 
 
 
 
**ประกาศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน**

        ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Y.C)
 ระดับชั้น ม.4 – ม.6เวลาเดิม   แข่งขัน  วันที่  21  พฤศจิกายน  2556   เวลา   13.00  น.

       ขอเปลี่ยนแปลง
เวลาทำการแข่งขัน  เป็นเวลา   09.00  น.  ณ อาคารเรียน 1  ห้อง 126  (ห้องสิลาช)
 
 
 
 
ประกาศศูนย์การแข่งขันทักษะศิลปะ
- แจ้งหัวข้อกำหนดการแข่งขัน (รายการตามหัวข้อกำหนด ) และจับสลาก 1 หัวข้อ
 ก่อนการแข่งขัน  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

                   - การแข่งขันทักษะดนตรีสากลแก้ไขเวลาการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
  ***การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6***
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม หอประชุม  
 วันที่ 18 พ.ย. 56 ลงทะเบียน 09.00-17.00
ลงมือสร้างและสัมภาษณ์ 17.00-18.00
ตรวจสอบ เพื่อแข่งขันในวันที่ 19 พ.ย. 56

ใบบันทึกคะแนนทักษะการบินประกอบจังหวะ 50 คะแนน
 
   
  ***ประกาศจาก Admin ภาคใต้***

        Admin ภาคใต้ จะปิดระบบการขอแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน และครู ภายในวันที่ 6 พ.ย. 56 เวลา 16.30 น. จึงขอแจ้งให้ ร.ร./สพม.ต่าง ๆ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดด้วย!!!
 
   
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ด่วน!
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
กิจกรรมโครงงานสังคมศึกษา
 
   
 

***ประกาศจาก Admin ภาคใต้***

ขณะนี้ได้ตรวจสอบรายละเอียดการขอแก้ไขรายชื่อ/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน ของ สพป.ต่างๆ ปรากฎว่ายังมีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการอนุญาตให้ได้ เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขอแก้ไขรายชื่อ/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน จึงขอให้เขตพื้นที่ได้ตรวจสอบ และดำเนินการให้ถูกต้องด้วย คลิกดูรายละเอียด กิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่ถูกต้อง , ตัวอย่างเอกสารแนบกรณีเปลี่ยนตัว  สำหรับเขตพื้นที่มีความประสงค์ดังกล่าว ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พ.ย. 56 เนื่องจาก เจ้าภาพจะจัดพิมพ์เอกสารสำหรับศูนย์การแข่ง ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.56 เป็นต้นไป

 
 

  -- คลิกตรวจสอบรายชื่อ --

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 และการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี
รร.ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนและครู กิจกรรมแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมฯ โปรดติดต่อด่วน
ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง ระดับชาติ
กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู แต่มีบางโรงเรียนที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระสังคมยังไม่สามารถอนุญาตให้ได้
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
แผนผังโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ดนตรีไทย และ ประสานเสียง
เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง
ลำดับการเข้าแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แก้ไข 12 ม.ค. 2560)
กำหนดการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และการประกวดแข่งขัน GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 360
จำนวนทีม 4,552
จำนวนนักเรียน 14,203
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 7,106
จำนวนกรรมการ 1,439
ครู+นักเรียน 21,309
ครู+นักเรียน+กรรมการ 22,748
ประกาศผลแล้ว 246/247 (99.60%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 52
เมื่อวาน 60
สัปดาห์นี้ 271
สัปดาห์ที่แล้ว 451
เดือนนี้ 1,650
เดือนที่แล้ว 2,130
ปีนี้ 1,650
ทั้งหมด 793,374